Twee nieuwe Associate degrees

Van start per 2016-2017
30 mei 2016

Rotterdam Academy, het instituut waarin de Associate degree opleidingen van Hogeschool Rotterdam in zijn ondergebracht, start per 1 september 2016 met twee nieuwe opleidingen: Integraal Bouwmanagement en Sales & Accountmanagement. Deze tweejarige HBO-opleidingen worden beide in deeltijd aangeboden, en bieden na afronding mogelijkheden tot een doorstroom naar gelieerde bacheloropleidingen.

Bert Reul, directeur van Rotterdam Academy, is verheugd over de start van de nieuwe opleidingen. ‘We zien dat de Associate degrees steeds meer naamsbekendheid krijgen, mede doordat we nieuwe studies kunnen opstarten. Net als bij onze andere studies zijn ook deze twee studies opgestart in overleg met het werkveld. Dat zorgt ervoor dat onze studenten gaan leren waar in de praktijk behoefte aan is. Op die manier hebben ze aan het einde van de rit een zeer waardevol diploma in handen.'

Integraal Bouwmanagement

Binnen de bouwkunde wordt steeds meer gebruik gemaakt van 3D-ontwerptechnieken waarbij het BouwInformatieModel (BIM) centraal staat. Het is daardoor logisch dat bedrijven uit de bouwwereld hebben aangegeven behoefte te hebben aan personeel dat is opgeleid met dit model. Daarom vormt BIM de rode draad in deze deeltijdopleiding. Na de deeltijdopleiding beschikt de student over voldoende inzicht, kennis en vaardigheden om zich in de bouwwereld met een goede uitgangspositie verder te ontwikkelen in het toepassen en implementeren van 3D-technieken in het bedrijf. Hierbij wordt ook gedacht aan de invloed hiervan op de bedrijfsprocessen. De opleiding is gebaseerd op de zes stappen uit de fasering van het bouwproject. Tijdens de opleiding zal de nadruk worden gelegd op de volgende drie fases: de ontwerp-, de voorbereidings- en de nazorgfase. 

Sales & Accountmanagement

Het vakgebied verandert. Door de opkomst van het internet verandert het oriëntatie- en koopproces van de klant. De klant wordt steeds slimmer en veeleisender. Om hierop in te kunnen spelen, moeten bedrijven hun verkoopproces aanpassen en op geheel nieuwe wijze relaties opbouwen met potentiele klanten. En dit vergt een ander type verkoper. Meer dan ooit hebben bedrijven proactieve mensen met een brede kennis over salestoepassingen en specialisme in het koop- en verkoopproces nodig. En die moeten ook nog eens kunnen inspelen op de flexibiliteitseisen van de consument. De deeltijdopleiding Sales & Accountmanagement speelt op deze ontwikkelingen in. De studie is gebaseerd op de zes fases van het verkoopproces: Klant, Product, Toolkit, Gesprek, Contract en Aftersales.

Nog twee opleidingen

Over een jaar komen er nog twee opleidingen bij: Sociaal Financiële Dienstverlening (SFD) en Logistiek management. Daarover wordt in de loop van komend studiejaar meer bekend. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.