Menu Zoeken English

Een goede start op het hbo: het LOB-cv!

Steeds meer geïmplementeerd
19 maart 2018

Steeds meer hbo-opleidingen in de regio Rotterdam gaan het LOB-cv gebruiken bij de studiekeuzecheck en vragen de aankomend student ter voorbereiding om het LOB-cv in te vullen en/of mee te nemen.

Naar het voorbeeld van een aantal hbo-opleidingen die vorig jaar al het LOB-cv naar volle tevredenheid gebruikten bij de studiekeuzecheck, gaan we nu de PABO Thomas More Hogeschool, alle opleidingen van Hogeschool Inholland van de locatie Rotterdam en een groot aantal opleidingen bij Hogeschool Rotterdam het LOB-cv inzetten bij de studiekeuzecheck en/of intake en vragen de aankomend student ter voorbereiding om het LOB-cv in te vullen en/of mee te nemen. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met het gebruik van het LOB-cv in de studieloopbaancoaching/begeleiding binnen de propedeuse in het hbo. 

Nog geschikter voor het mbo

Door een aantal aanpassingen is het LOB-cv nu nog meer bruikbaar en passend voor mbo-studenten aangezien zij, anders dan de meeste havisten, een ander voortraject hebben. De mbo-studenten hebben bijvoorbeeld al stage gelopen en/of een specifiek voorbereidingstraject of keuzedeel voor het hbo gedaan. In de nieuwe versie van het LOB-cv worden deze items bevraagd op het moment dat de invuller kiest voor mbo als vooropleiding. Havisten krijgen deze vragen niet en behouden hun eigen set vragen over bijvoorbeeld het profielwerkstuk.

Bredere beschikbaarheid

Al langer kijkt men vanuit andere regio’s met interesse naar het LOB-cv en wordt gevraagd of het instrument ook beschikbaar is voor een bredere regio. De stuurgroep van het vo-hbo-project regio Rotterdam is bereid het instrument en de bijhorende kennis en ervaring te delen.  Op dit moment worden verkennende gesprekken met de landelijke organisatie SURF gevoerd of samenwerking een mogelijkheid is. 

Achtergrond LOB-cv

Binnen het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ werken zo’n 50 scholen in het voortgezet onderwijs (vo) samen met vier Rotterdamse hogescholen aan het verbeteren van de aansluiting voor vo-leerlingen in het hbo. In de afgelopen jaren is er onder andere gewerkt aan het LOB-cv: een digitaal instrument dat leerlingen voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start van het hbo. Dit instrument vormt de brug tussen het LOB op het vo/mbo en de studieloopbaanbegeleiding op het hbo en levert hierdoor een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van het studiekeuzeproces. Het levert de hbo-opleiding meer (kwalitatieve) input op voor de studiekeuzecheck en brengt binnen het vo en het mbo een focus aan in het LOB-beleid.

De vo-scholen en mbo-instellingen in de regio zijn gevraagd om het LOB-cv te implementeren binnen hun LOB-activiteiten en de studiekeuzecheck. Vo-scholen zijn al erg enthousiast over dit instrument. Met name omdat het een handig middel is voor aankomende studenten om zich voor te bereiden op de studiekeuzecheck en de start van de studie op het hbo. Ook het mbo in de regio toont interesse om ermee te gaan werken. Door aan het LOB-cv te werken, krijgen de aankomende studenten een goed beeld van zichzelf en staan alle vaardigheden, verwachtingen, motivatie en andere zaken.

Op www.lob-cv.nl kan je meer informatie vinden over de achtergrond en opzet van het instrument. Ook vind je hier de instructie voor de intakers op het hbo en begeleiders op het vo/mbo

Voor meer informatie over de implementatie, informatie of vragen: Henrike Knippenberg.

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen