Het LOB-cv

Een goede start op het hbo
06 maart 2017

Binnen het project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’ werken zo’n 50 scholen in het voortgezet onderwijs (vo) jaren samen met vier Rotterdamse hogescholen aan het verbeteren van de aansluiting voor vo-leerlingen in het hbo. In de afgelopen jaren is er gewerkt aan het LOB-cv een digitaal instrument dat leerlingen voorbereidt op de studiekeuzecheck en de start van het hbo.

In februari is de nieuwste versie van het LOB-cv gelanceerd, dit maal compleet met nog meer helpteksten en instructies voor de aankomend student zelf, de begeleider(s) op de vo- en mbo-school en de intaker(s) binnen het hbo.

De vo- en mbo-instellingen in de regio zijn allen uitgenodigd om het LOB-cv te implementeren binnen hun LOB-activiteiten. De instructie-documenten voor de begeleider(s) en leerlingen dienen hierbij ter hulp en inspiratie. Tijdens de laatste conferentie zijn hierover al de eerste good practises gedeeld. Op de site van het LOB-cv vindt u de instructies.

Steeds meer hbo-opleidingen in de regio Rotterdam gaan het LOB-cv gebruiken bij de studiekeuzecheck en vragen de aankomend student ter voorbereiding om het LOB-cv in te vullen en/of mee te nemen. Op dit moment vinden al de eerste studiekeuzecheckgesprekken plaats waarbij de aankomende student zich presenteert door middel van het LOB-cv (bijvoorbeeld bij de opleiding Accountancy en Elektrotechniek van de HR). Thomas Moore hogeschool en de opleidingen van Inholland Rotterdam zullen op korte termijn volgen alsmede ook een aantal andere opleidingen van Hogeschool Rotterdam*. Het plan is dat voor de studiekeuzechecks van volgend studiejaar een groot aantal hbo-opleidingen het LOB-cv gebruikt bij de studiekeuzecheck en dat over een tijd het LOB-cv HET instrument is om je voor te bereiden voor het hbo.

Achtergrond LOB-cv

Om een verbinding te maken tussen het LOB in het vo/mbo en hbo is een digitaal instrument Het LOB-cv ontwikkeld. Dit instrument vormt de brug tussen het LOB op het vo en mbo en de studieloopbaanbegeleiding op het hbo en levert hierdoor een bijdrage aan het verhogen van de kwaliteit van het studiekeuzeproces. Het vormt voor de aanmelder een goede voorbereiding op de intake/studiekeuzechecks bij de Rotterdamse hogescholen, levert de hbo-opleiding meer (kwalitatieve) input op voor de studiekeuzecheck en brengt binnen het vo en mbo een focus aan in het LOB-beleid.

Voor meer informatie: www.lob-cv.nl

Henrike Knippenberg, h.j.knippenberg@hr.nl 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.