Menu Zoeken English

Keuzegids corrigeert score Instituut voor Sociale Opleidingen

Niet alle meningen waren meegeteld
17 november 2017

In de eind september verschenen Keuzegids Hbo 2018 waren de gebruikte studentenoordelen voor het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) op een te smalle selectie gebaseerd. De scores waren alleen gebaseerd op de studenttevredenheid van de 'klassieke' opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Pedagogiek, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

De meningen van de eerste- en derdejaars studenten Social Work waren niet meegeteld. Zij oordeelden gemiddeld positiever dan de studenten van de 'klassieke' opleidingen, die vanaf 2016 niet meer aangeboden worden aan eerstejaars studenten. 

De opleiding Social Work kon in de Keuzegids Hbo 2018 nog niet als aparte opleiding beoordeeld worden omdat nog niet alle gegevens beschikbaar waren. Ten tijde van de afname van de NSE waren er bijvoorbeeld nog geen tweede- en vierdejaars studenten. 

De scores van de opleidingen die samengaan in Social Work zijn iets aangepast doordat de scores van de Social Work-studenten naar rato zijn verdeeld over de scores van de 'klassieke' opleidingen. 

De gecorrigeerde scores voor het Instituut voor Sociale Opleidingen zijn nu als volgt: 

Op de website van de Keuzegids is een erratum geplaatst. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen