Excellentie in het MBO

Eerste bijeenkomst netwerk
18 november 2016

Op 1 november is het netwerk (i.o.) Excellentie in het MBO voor het eerst bijeen geweest. De dag was vooral bedoeld om te starten met het netwerk en gezamenlijk te werken aan vragen als: Wat is excellentie in het MBO? Wat vraagt dat van docenten? Welk onderwijs vraagt dat? Over welke studenten hebben we het dan?

Middels een aantal sessies waarin ervaringen van instellingen werden gedeeld en bediscussieerd is de gezamenlijke kennis over excellentie eerst vergroot. Zo presenteerde Terra het Regioleren, een mooie werkvorm om studenten tot excellente prestaties te verleiden. ROCvA presenteerde het Powerteam, om docenten te empoweren op het gebied van excellentie. ROCMN haalde ervaringen van studenten voor het voetlicht en de vakinstellingen lieten hun specifieke invalshoeken zien.

In de afsluitende sessie is via speed-thinking de opgedane kennis uit die sessies, in combinatie met de (eigen) ervaringen, aangescherpt en verdiept. Als laatste stap is een inventarisatie gemaakt van urgente vragen voor de toekomst. Het plan is in het voorjaar opnieuw bij elkaar te komen (waarschijnlijk in Arnhem) voor het vervolg en daarna tweemaal per jaar bij elkaar te zitten om gezamenlijk te kunnen groeien. MBO in Bedrijf heeft al aangegeven de bekostiging op zich te nemen. De groep bestaat nu uit 30 MBO/ROC/AOC instellingen verspreid over het hele land (!), alsmede 10 ‘overige instellingen’ (zoals MBO in Bedrijf) en 4 universiteiten/hogescholen.

Belangstelling? Meld je aan voor de maillist bij Ron Weerheijm: c.e.weerheijm@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.