Decentrale selectie per 2017-2018

Een overzicht van Hogeschool Rotterdam
30 mei 2016

Voor het studiejaar 2017-2018 zijn er bij ons 6 opleidingen die een decentrale selectie (numerus fixusopleiding) hanteren. Uiterste aanmelddatum hiervoor is 15 januari.

Voor de selectie worden enkele landelijke regels vastgelegd. Zo mogen studenten in een jaar aan maximaal twee numerus fixusopleidingen meedoen met de selectieprocedure. Dat kan ook dezelfde opleiding zijn op twee verschillende onstellingen. Echter, voor Geneeskunde, Tandheelkunde, Fysiotherapie en Mondzorgkunde mag een student maar op één instelling meedoen met de selectieprocedure. Voor deze opleidingen schrijven zich structureel veel meer kandidaten in dan er plaatsen zijn. Studenten mogen in totaal maximaal drie keer meedoen aan een selectieprocedure voor een opleiding. 

Bij ons gaat het om de de volgende opleidingen: 

Alle opleidingen hebben een eigen invulling van de selectieprocedure die vanaf 15 juni 2016 op de opleidingspagina te vinden is.

Let op dat er naast deze opleidingen nog 1 opleiding is die de uiterste aanmelddatum van 15 januari hanteert, dat is Verloskunde.  

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.