Schoolopleidersdag: lesgeven in een grootstedelijke context

Woensdag 16 maart 2016
30 mei 2016

Ruim 80 schoolopleiders uit de regio Rotterdam bezochten 16 maart jl. de eerste Schoolopleidersdag, voorgaande jaren nog BOS-dag geheten (Begeleider op School).

De dagvoorzitter was Peter la Fleur, regiomanager bij het Instituut voor Lerarenopleidingen (IvL). Rob Elgershuizen, directeur IvL, trapte af met het thema voor deze dag: Lesgeven in een grootstedelijke context.

Pascal Scholtius (directeur vmbo Scheepvaart & Transport College (STC)) en Peter Koster (directeur mbo op de Anthony Fokkerweg) gaven een korte schets van het STC. De school kent veel allochtonen; docenten van het STC hebben dan ook de ‘maatschappij in je klas’.

Key-note speaker van deze BOS-dag was Ilias El Hadioui. Ilias is socioloog en onderzoeker bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en is bezig met een onderzoek waarbij 110 docenten dagelijks worden gevolgd. Het blijkt namelijk dat binnen de grote steden 50% van de docenten na 5 jaar geen docent meer is. Het is de uitdaging van de pedagogische mismatch tussen thuiscultuur, schoolcultuur en straatcultuur. De groepsdynamiek in een klas neemt een groot deel van de les in beslag en bepaalt uiteindelijk hoeveel leerrendement de les oplevert.

Na een korte pauze werd het woord gegeven aan Edwin Versluis. Edwin is sinds januari van dit jaar onderwijsmanager Innovatie & Verbinding binnen de lerarenopleidingen. Samen Opleiden is de rode draad daarin.

Aansluitend vertelde regiomanager Michel Panis over hoe zeer de lerarenopleidingen op zoek zijn naar kwalitatief goede stageplekken. Het blijkt nog steeds een uitdaging om alle Lero-studenten van goede stageplaatsen te voorzien.

Na de lunch stonden klassenvertegenwoordigers van het STC klaar om een rondleiding te geven door het gebouw. Vol enthousiasme en trots lieten de leerlingen hun gebouw, lesomgevingen en prestaties zien.

In de middag werden verschillende workshops aangeboden:

  • Stageomgevingen classificering - Michel Panis (Regiomanager)
  • Harmonisering - Peter la Fleur (Regiomanager) en Edwin Versluis (onderwijsmanager)
  • Stage/Leren/werken-lijn - door de Projectgroep SLW

Al met al een zeer geslaagde Schoolopleidersdag die volgend jaar zeker weer een vervolg krijgt.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.