Aanmelden en deadlines

Zorg dat je op tijd bent
18 november 2016

Voor het studiejaar 2017-2018 is aanmelden via Studielink vanaf 1 oktober al weer mogelijk. Let op dat er voor een aantal opleidingen een gewijzigde aanmelddatum geldt.

Landelijk is er één uiterste aanmelddatum vastgesteld voor opleidingen met een decentrale selectie. Deze datum is 15 januari. Bij Hogeschool Rotterdam zijn er zes opleidingen die onder deze decentrale selectie vallen, dat zijn: Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Fysiotherapie, Human Resource Management, Industrieel Product Ontwerpen en Medische Hulpverlening.

Daarnaast houdt Verloskunde ook vast aan aanmelden vóór 15 januari. Zij hebben ook een selectie, alleen valt deze buiten de landelijke regeling decentrale selectie. 

Bekijk voor het volledige overzicht van deadlines en aanmeldprocedures voor opleidingen bij Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.