Menu Zoeken English

Aan de slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo!

Visie en handvatten voor het vormgeven van Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in de doorstroom mbo-hbo regio Rijnmond
06 juni 2018

In de overgang van de beroepskolom speelt aansluiting van LOB in het mbo op vervolgens studieloopbaanbegeleiding (SLB) in het hbo een belangrijke rol. Een goede, aansluitende loopbaanbegeleiding kan een bijdrage leveren aan de verbetering van het studiesucces van de mbo-student in het hbo.

In deze publicatie wordt ingegaan op gezamenlijke verantwoordelijkheid bij LOB in de overstap van mbo naar hbo en wordt een beschrijving gegeven van een doorlopende leerlijn LOB vmbo-mbo-hbo.

Download hier 'Aan de slag met LOB in de overstap van mbo naar hbo!'

Deze handreiking is in samenwerking met Albeda college, Zadkine, Grafisch Lyceum, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam tot stand gekomen. Naar aanleiding van het eerder in de regio Rijnmond ontwikkelde Servicedocument Keuzedeel Voorbereiding hbo was er behoefte om een gezamenlijke visie op Loopbaanontwikkeling en -begeleiding in de overstap van mbo naar hbo te formuleren.

Naast een visie en overzicht van LOB-activiteiten mbo-hbo biedt deze publicatie handvatten om invulling te geven aan Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) voor personen die zich met de doorstroom mbo-hbo bezighouden. Bij het mbo gaat het om degenen die binnen de mbo-domeinen verantwoordelijk zijn voor de invulling van LOB (en het Keuzedeel Voorbereiding hbo), binnen het hbo om contactpersonen die betrokken zijn bij de studievoorlichting, studiekeuzecheck en/of studieloopbaanbegeleiding. Voel je vrij dit document onder collega’s te verspreiden.

Voor meer informatie mail naar e. aansluiting@hr.nl

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen