Nieuwe opleiding per 2016-2017: Social Work

Van vier opleidingen naar één
04 augustus 2015

Het Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) van Hogeschool Rotterdam is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe bacheloropleiding Social Work. Deze vierjarige opleiding start in september 2016. Binnen Social Work worden de huidige sociale opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Oriënterende Propedeuse Gedrag en Maatschappij, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening samengevoegd.

Door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen is de sociale sector sterk aan het veranderen. Een voorbeeld daarvan is de overheveling van zorgtaken van provincie naar gemeente. Professionals die in deze sector werkzaam zijn, krijgen steeds meer maar ook complexere taken. In de toekomst zal er bovendien meer vraag komen naar breder inzetbare professionals. "Om deze professionals op te leiden, is de samenvoeging van onze sociale opleidingen naar een Social Work-opleiding een logische stap", aldus Jeroen Oversier, directeur van het Instituut voor Sociale Opleidingen van de hogeschool. "Op deze manier blijven we aansluiting houden met de veranderingen in het werkveld, nu en in de toekomst."

Studenten maken in Social Work gedurende de eerste twee jaar uitgebreid kennis met alle facetten van het sociaal werk en kiezen vervolgens een van de profielen: sociaal werk in de wijk, sociaal werk in de (langdurige en/of complexe) zorg of sociaal werk in het jeugddomein. "Ook kiezen we voor een vernieuwende onderwijsvorm. Social Work wordt opgebouwd rondom thema's waar alle social workers, met name in de grote stad, mee te maken krijgen. Denk hierbij aan armoede of diversiteit. Aan de hand van een thema krijgen de studenten de benodigde (theorie)vakken en projecten aangeboden. In leergemeenschappen werken de studenten nauw samen met het werkveld en ons kenniscentrum. Studenten staan zo vanaf de start met beide voeten in de praktijk," aldus Oversier. De titel op het diploma van de sociale opleidingen blijft hetzelfde, namelijk Bachelor of Social Work.

Hogeschool Rotterdam sluit met de herinrichting aan op het advies van het landelijk orgaan voor het hoger sociaal onderwijs om het domein sociaal werk beter te positioneren en herkenbaarheid van de sociaal werker te vergroten. Dit door middel van een gemeenschappelijk gedragen basis en drie herkenbare profielen waarmee de student zich kan specialiseren.

Meer informatie

Heeft u vragen, mail ons dan op socialwork@hr.nl. Vanaf 1 september kunnen leerlingen zich inschrijven voor Social Work. U kunt dan meer informatie over de opleiding lezen op onze website.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.