Uitslag NSE 2016: Tevredenheid HR studenten verder toegenomen

12 mei 2016

Voor het vijfde jaar op een rij stijgt de studenttevredenheid bij Hogeschool Rotterdam. Ook dit jaar geven studenten aan meer tevreden te zijn over hun studie, zo blijkt uit de cijfers van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De algemene tevredenheid stijgt dit jaar meer dan voorgaande jaren van een 3,76 naar 3,82 (gemeten op een 5-puntsschaal). Daarmee scoort de hogeschool net iets beter dan het gemiddelde van de Randstadhogescholen. Ruim 41% van de studenten van Hogeschool Rotterdam heeft de enquête dit jaar ingevuld. In vergelijking met de scores van vorig jaar, heeft de hogeschool vooruitgang geboekt op vrijwel alle thema’s.

Bestuursvoorzitter Ron Bormans: “Wij zijn tevreden dat de stijgende lijn dit jaar weer doorzet. In vergelijking met de cijfers van vorig jaar, hebben we de meeste vooruitgang geboekt op het gebied van tevredenheid over docenten, studiebegeleiding en de groepsgrootte. We beschouwen dit als een compliment voor onze docenten en de inzet die zij dagelijks leveren in de klas.” Deze toename lijkt ook in lijn te zijn met de inspanningen vanuit het Focusprogramma van de hogeschool, dat gepaard gaat met stevige investeringen in kwaliteit en studiesucces. “Het is goed om te zien dat de studenten meer kleinschaligheid ervaren. We hebben hier op ingezet door de docent-student ratio te verbeteren door meer docenten aan te nemen.”

Uitschieters

In de scores is goed zichtbaar dat bij de opleidingen die extra aandacht krijgen op het gebied van kwaliteitsverbeteringen, duidelijk stappen vooruit worden gezet. Net als voorgaande jaren zijn de studenten het meest tevreden over wat ze leren tijdens de stage, het samenwerken met medestudenten, de sfeer op de opleiding en de mogelijkheden die de stad Rotterdam te bieden heeft. Ondanks de stijgende lijn zien de studenten nog ruimte voor verbetering. Studenten zijn bijvoorbeeld minder tevreden over de voorbereiding op de stage vanuit de opleiding en over tijdige communicatie over de roosters.

“Het is belangrijk dat we de overall stijgende lijn vasthouden en dus blijven we inzetten op kwaliteit in de volle breedte van ons onderwijs. Een optimaal studierooster is daarbij een aandachtspunt. We vinden het van belang dat studenten zich thuis voelen bij Hogeschool Rotterdam en tevreden zijn over de kwaliteit die we leveren. De NSE geeft studenten de gelegenheid om zich hierover uit te spreken en biedt ons inzicht in de onderdelen waarop wij onze kwaliteit verder kunnen aanscherpen. Ook uit deze NSE-scores kunnen we weer leren. De opleidingen gaan met de aandachtspunten aan de slag en zullen zich inspannen voor een verdere kwaliteitsverbetering." aldus Bormans.

Over de Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks bijna alle studenten in het hoger onderwijs worden uitgenodigd om hun mening te geven over hun opleiding. De NSE valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123, een initiatief van de Vereniging Hogescholen, NRTO, VSNU en de studentenorganisaties LSVb en ISO, en vertegenwoordigt daarmee het gehele hoger onderwijs. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.