Uitkomst vervolgonderzoek Rotterdam Business School

12 oktober 2016

Zoals op 13 september jl. aangekondigd, heeft in opdracht van het College van Bestuur een vervolgonderzoek plaatsgevonden naar mogelijke onregelmatigheden in de financiële administratie en facturering bij het instituut RBS en de eventuele betrokkenheid van de directeur-voorzitter daarbij.

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor het CvB aanleiding om aangifte te doen tegen de betreffende directeur-voorzitter en om afscheid van hem te nemen. Dit betekent dat de zaak ter beoordeling aan de rechter wordt voorgelegd. Gedurende deze procedure zal geen uitoefening van de functie plaatsvinden.

Deze kwestie is voor de hogeschool aanleiding geweest om onze procedures tegen het licht te houden en waar nodig en mogelijk aan te scherpen.

Het is begrijpelijk dat deze kwestie vragen oproept. Zolang de zaak onder de rechter is, kan echter geen verdere informatie worden verstrekt.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.