Ga direct naar de content

Tweejarige Ad-opleidingen kans voor regionaal werkveld én student

Bijeenkomst 25 juni bij gemeente voor werkveld en regionaal onderwijs
26 juni 2015

(UPDATE) Op 25 juni vond het Ad event plaats op de prachtige locatie van de burgerzaal in het stadhuis. Het event was bedoeld om de Associate degree op de kaart te zetten als aanbieder van een opleidingsvorm die een uitstekende aanvulling vormt op de behoefte van de arbeidsmarkt aan hoger opgeleiden in Rotterdam.

Voor een gezelschap van 150 genodigden werd dit aspect benadrukt in de toespraak van Hugo de Jonge, wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg in Rotterdam. Ook collegevoorzitter Ron Bormans onderstreepte dit en gaf tevens aan, dat de Associate degrees met hun specifieke aanpak een rol kunnen spelen in het studiesucces van mbo-studenten.

Tenslotte gaf Bert Reul, directeur van de Rotterdam Academy, een schets van de ontwikkelingen van de Ad's tot nu toe en een blik op de toekomst. Reul: "Dit biedt ons de kans om de positie van de Ad binnen het hoger onderwijs duidelijker te manifesteren voor zowel de student als het bedrijfsleven. Ook biedt het ruimte voor de ambities van de RAc om nieuwe opleidingen te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften op de arbeidsmarkt. Momenteel zijn de nieuwe opleidingen Sales & Accountmanagement, Integraal Bouwmanagement en Logistiek in ontwikkeling". 

Na de toespraken was er gelegenheid tot netwerken, waarna een drietal workshops werd aangeboden. Al met al een succesvolle bijeenkomst die heeft bijgedragen aan de bekendheid van de Associate degrees en hun betekenis voor de arbeidsmarkt.

Met de invoering van de Associate degrees (Ad's) weten steeds meer jongeren hun weg naar het hbo te vinden. De Rotterdam Academy (RAc) heeft in haar vierjarig bestaan het aantal studenten zien groeien van 160 naar de huidige 1600. "Dit is een mooie ontwikkeling, die voor de stad Rotterdam belangrijk is, omdat regionale bedrijven en instellingen steeds meer verlangen naar beter en hoger opgeleide beroepskrachten die meteen inzetbaar zijn. De Ad's bieden de mogelijkheid om juist invulling te geven aan die extra kwalificatie", aldus wethouder Hugo de Jonge.

Hogeschool Rotterdam biedt haar Associate degree-opleidingen aan vanuit de Rotterdam Academy, een samenwerking met de ROC's Albeda College en Zadkine. De Rotterdam Academy heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot de grootste aanbieder van Associate degree-opleidingen met een op deze studenten toegesneden onderwijskundige aanpak. 

De Associate degree blijkt een onderwijsvorm te zijn die door bedrijven en maatschappelijke organisaties aantrekkelijk wordt gevonden. Er ontwikkelen zich meer en meer functies op dat 'tussenniveau'. De Ad's zijn daarnaast een mooie oplossing voor een bepaalde categorie studenten die een vierjarige bacheloropleiding te lang vinden, die graag willen werken, maar toch een stap hoger willen zetten op de onderwijsladder. Tevens is het voor bestaande werknemers een prima kans voor opscholing. 

Onlangs nog maakte minister Bussemaker de verzelfstandiging van de Ad's bekend, wat betekent dat zij binnen het hbo de status krijgen van een nieuwe eigenstandige opleiding.

foto: Hans Tak 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.