Terugbetaalactie studentbijdragen voor oud-studenten

24 november 2017

Oud-studenten van Hogeschool Rotterdam die in de periode 29 april 2015 tot augustus 2017 bij de hogeschool ingeschreven zijn geweest én in die periode een eigen bijdrage hebben betaald voor bepaalde activiteiten, kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor terugbetaling van deze kosten.

Dit voorjaar deden we een hogeschoolbrede inventarisatie naar het gebruik van digitale leermiddelen. Aanleiding hiervoor was een klacht van studenten over betaling van licentiekosten van een managementgame. Deze klacht bleek gegrond en daarop is besloten dat iedere student die ten onrechte een eigen bijdrage voor een digitaal leermiddel had betaald een verzoek tot terugbetaling van deze eigen bijdrage kon indienen. Deze claims zijn beoordeeld en, indien ze voldeden aan de voorwaarden, inmiddels terugbetaald.

Uit een opvolgende inventarisatie, en signalen die wij ontvingen van een aantal studenten, bleek dat incidenteel ten onrechte een eigen bijdrage is gevraagd voor andere activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die verplicht zijn voorgeschreven zonder dat een volwaardig gratis alternatief is aangeboden of waar niet voldaan is aan andere voorwaarden om een dergelijke bijdrage van studenten te mogen vragen. In deze gevallen geldt uiteraard ook dat waar niet conform de geldende wet- en regelgeving is gehandeld, aanspraak kan worden gemaakt op terugbetaling.

Waarvoor mag wel een eigen bijdrage van de student worden gevraagd?

In zijn algemeenheid moeten studenten zelf betalen voor leermiddelen die relevant zijn voor de betreffende opleiding. Zoals syllabi/readers, een laboratoriumjas, tekengerei bij kunstonderwijs of een rekenmachine. Boeken betaal je ook zelf, of je maakt bijvoorbeeld gebruik van een exemplaar in de mediatheek. Daarnaast mag een eigen bijdrage gevraagd worden voor bijvoorbeeld een excursie, studiereis of introductie-activiteit wanneer tegelijkertijd ook een gratis alternatief wordt aangeboden of je geen studiepunten ontvangt voor de activiteit. Hiervoor kun je dus geen verzoek tot terugbetaling indienen.

Terugbetaalactie studentbijdrage

Denk je tussen 29 april 2015 en augustus 2017 ten onrechte een eigen bijdrage te hebben betaald, geef dan antwoord op deze vragen om een inschatting te maken of de destijds door jou betaalde bijdrage mogelijk in aanmerking komt voor terugbetaling. Daarna kun je desgewenst een verzoek tot terugbetaling indienen. Vul je het formulier in vóór 31 december 2017 dan proberen wij vóór 15 februari 2018 je claim af te handelen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.