Menu Zoeken English

Terugbetaalactie bijdrage digitale leermiddelen oud-studenten

26 juni 2017

Oud-studenten van Hogeschool Rotterdam die in de periode 1 september 2012 tot 1 mei 2017 bij de hogeschool ingeschreven zijn geweest én die in periode een licentie voor een digitaal leermiddel hebben aangeschaft, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor terugbetaling van deze kosten.

Dit voorjaar deden we een hogeschoolbrede inventarisatie naar het gebruik van digitale leermiddelen. Aanleiding hiervoor was een klacht van studenten over betaling van licentiekosten van een managementgame die als verplichte toets was voorgeschreven. Deze klacht bleek gegrond op basis van de WHW en regelgeving vanuit het ministerie van OCW. Uitgangspunt is dat voor licenties van digitale leermiddelen, waarmee studiepunten verdiend moeten worden, geen verplichte eigen bijdrage van studenten gevraagd mag worden. Gebeurt dat wel, dan moet een volwaardig gratis alternatief worden aangeboden waarmee dezelfde studievoortgang kan worden bereikt. 

Uitkomsten inventarisatie

Er is gebleken dat vrijwel alle instituten digitale leermiddelen inzetten als inspirerende toets- c.q. instructiemethode of om studenten specifieke vaardigheden aan te leren. Daarbij is gebleken dat studenten in sommige gevallen zonder aanschaf van de licentie geen toegang kregen tot een toets, waardoor zonder licentie geen studievoortgang kon worden geboekt. Ook is gebleken dat een aantal digitale leermiddelen verplicht is voorgeschreven, zonder dat een volwaardig alternatief is aangeboden. Waar niet conform de geldende wet- en regelgeving is gehandeld, kan aanspraak worden gemaakt op terugbetaling.

Terugbetaalactie studentbijdrage

Heb je aantoonbaar een bijdrage betaald voor een licentie voor een digitaal leermiddel, en voldoe je aan de voorwaarden, dan kun je deze kosten terugvragen. De aanschaf moet vallen binnen de periode 1 september 2012 en 1 mei 2017. Studenten die inmiddels zijn afgestudeerd of niet meer staan ingeschreven als student bij Hogeschool Rotterdam, kunnen ook in aanmerking komen voor terugvordering. Terugvordering is van toepassing op Ad-, bachelor-, deeltijd- en masterstudenten. 

Welke leermiddelen zijn voor rekening van de student?

In zijn algemeenheid moeten studenten zelf betalen voor leermiddelen die relevant zijn voor de betreffende opleiding. Zoals boeken, syllabi/readers, een microscoop, laboratoriumjas of veiligheidsbril bij laboratoriumopleidingen, tekengerei bij kunstonderwijs of een rekenmachine. Een voorbeeld van door studenten zelf te betalen digitaal leermiddel is software die je thuis of op een laptop gebruikt (bv. Microsoft Office, SPSS), of (oefen)licenties die je vrijwillig hebt aangeschaft. Hiervoor kun je dus geen verzoek tot terugbetaling indienen. 

Formulier terugvordering studentbijdrage digitaal leermiddel

Oud-studenten die aantoonbaar in de periode september 2012 tot 1 mei 2017 een bijdrage hebben betaald voor een of meerdere digitale leermiddelen, kunnen onderstaand formulier invullen om voor terugbetaling in aanmerking te komen. Je kunt het ingevulde formulier uiterlijk 15 augustus 2017 indienen. Onze huidige studenten zijn al eerder in de gelegenheid gesteld om een claim in te dienen en kunnen geen gebruik maken van dit formulier of nogmaals een claim indienen.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.