Studenten met functiebeperking tevreden over ondersteuning tijdens studie

18 oktober 2017

Studenten met een functiebeperking zijn tevreden over de ondersteuning en voorzieningen die Hogeschool Rotterdam hen biedt om hun studie op een goede manier te volgen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I.), in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. Aan het onderzoek deden bijna 1600 studenten mee van Hogeschool Rotterdam.

De studenten zijn vooral tevreden over het begrip van docenten voor hun beperking (6,75) en de manier waarop docenten hun onderwijs aanpassen aan hun mogelijkheden (6,59). De tevredenheid hierover is ook toegenomen ten opzichte van vorig jaar. De tevredenheid over de voorlichting (6,42) en de intake (6,50) is weliswaar hoger dan het landelijke gemiddelde, maar kent een kleine daling ten opzichte van vorig jaar.

Toegankelijk onderwijs en eerlijke kansen

Hogeschool Rotterdam is blij met de tevredenheid van de studenten, maar ziet ook ruimte voor verbetering. Collegevoorzitter Ron Bormans: “Het is belangrijk dat het hoger onderwijs voor iedereen toegankelijk is en dat alle studenten een eerlijke kans krijgen om hun studie succesvol te doorlopen. Onze hogeschool zet zich daarom al jaren in om studenten met een functiebeperking zo goed mogelijk te ondersteunen. Een groot deel van die ondersteuning vindt plaats binnen de opleiding en vanuit het decanaat. Dat kan gaan over het maken van een passend studierooster of werkvorm, maar bijvoorbeeld ook over extra tentamentijd. De studenten kunnen daarnaast ook terecht bij het PowerPlatform van de hogeschool.”

Het PowerPlatform organiseert regelmatig informatieve en leerzame activiteiten en informeert studenten over voorzieningen. Aan het begin van elk collegejaar wordt er een introductiebijeenkomst georganiseerd voor studenten met een functiebeperking. Die werd dit jaar massaal bezocht.

“Het is goed om te zien dat die inspanningen merkbaar zijn voor de studenten en gewaardeerd worden,” zegt Bormans. “We hebben dit jaar echter wel een stapje teruggezet als het gaat om voorlichting, intake en begeleiding. Volgend jaar willen we er weer twee vooruit zetten. Om dat te bereiken, willen we graag van studenten horen wat er precies beter kan. Daarover gaan we graag met hen in gesprek.”

Over het onderzoek

Het onderzoeksrapport is opgesteld door Centrum Hoger Onderwijs Informatie (C.H.O.I), in opdracht van het Expertisecentrum handicap + studie. Het is gebaseerd op een speciale module binnen de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2017, gericht op studenten met een functiebeperking.

Aan meer dan 280.000 studenten is gevraagd of ze een functiebeperking hebben, of deze hen belemmert bij het studeren en in welke mate hun opleiding hen bijstaat met passende opvang, begeleiding en voorzieningen. Ruim 39.000 studenten gaven aan één of meer functiebeperkingen te hebben. Het gaat inmiddels om één op de zeven voltijdstudenten. Dyslexie en dyscalculie zijn de meest voorkomende beperkingen. Daarnaast zijn er grote groepen studenten met ADHD, psychische aandoeningen en verschillende chronische ziektes.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.