Menu Zoeken English

Studenten komen zelf met ideeën voor mbo-hbo doorstroomprogramma

Bij ontwikkeling doorstroomprogramma economische opleidingen
04 juli 2017

‘Het is goed dat er iets met onze ideeën gebeurt’ Dat was de conclusie van drie studententeams vanuit het overheidsproject Studentlabs. Zij zien hun ideeën verwezenlijkt worden in de plannen voor het doorstroomprogramma mbo-hbo voor de enonomische opleidingen van Hogeschool Rotterdam.

Studentlabs is een project van het ministerie van OCW waarbij studenten uit het mbo én studenten die op het hbo zitten met een mbo-achtergrond zelf ideeën aandragen om de overgang van mbo naar het hbo te verbeteren. Hogeschool Rotterdam werkt zelf aan een doorstroomprogramma mbo-hbo. De projectgroep die daaraan werkt raakte geïnteresseerd in de plannen van de Studentlabs en verwerkten ze vervolgens in het doorstroomprogramma. De studenten werden uitgenodigd tijdens een speciale lunchsessie feedback te geven op deze plannen.

De oorspronkelijke ideeën van de Studentlabs – een uitwisselingsprogramma tussen mbo en hbo-docenten, een voorlichtingsfestival en een skillscoachproject – zijn allemaal deels verwerkt in het programma. “Let er wel op dat de begeleiding aan het begin van de hbo-opleiding niet ineens veel intensiever is dan de rest van het jaar. Anders krijg je een gat”, stipte student Taeke aan.

“In het doorstroomprogramma leer je als student gaandeweg steeds meer zelfstandig oplossingen vinden. En natuurlijk, als je na het doorstroomprogramma vragen nog vragen hebt, dan kun je altijd bij ons terecht. De coaching blijft hecht”, aldus docent Ellemieke Weidema, medeontwikkelaar van het doorstroomprogramma.

Het doorstroomprogramma mbo-hbo voor het economisch domein is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland, STC Group, Albeda college en Zadkine. Het programma omvat onderdelen die zowel in het mbo onderwijsprogramma worden aangeboden en navolging krijgen in het hbo.

Zo wordt er voor het mbo een speciaal keuzedeel ‘Studeren in het hbo’ ontwikkeld (met uitwisseling van docenten), wordt de Studiekeuzecheck van de bachelorstudies aangepast en zal de propedeuse worden geïntensiveerd en uitgebreid worden met speciale onderdelen waarmee studenten zich specifiek kunnen toeleggen op hun ontwikkelpunten. Vanaf augustus vinden de eerste pilot studiekeuzechecks plaats. Vanaf komend studiejaar zal tevens het keuzedeel ‘Studeren in het hbo’ als pilot op de mbo’s worden gedraaid.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen