Menu Zoeken English

Studenten Hogeschool Rotterdam aan de slag in Spaanse Polder

15 november 2018

Studenten van Hogeschool Rotterdam gaan een bijdrage leveren aan de revitalisering van de Spaanse Polder.

Daarvoor is een etage binnen het gebied in gebruik genomen die als uitvalsbasis dient voor de samenwerking met lokale bedrijven. Het initiatief en coördinatie van deze samenwerking ligt bij Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam.

Studenten van de economische opleidingen gaan bedrijven in de Spaanse Polder op verschillende vraagstukken ondersteunen, spiegelen en uitdagen. Dat is nodig, want in het bedrijfsleven geldt ‘stilstand is achteruitgang’ en de wereld verandert snel. Bij veel bedrijven is er echter gebrek aan tijd en kennis om naar de toekomst te kijken. Met hun frisse blik leveren de studenten de bedrijven nieuwe inzichten en innovatie-mogelijkheden. De studenten gaan in de vorm van minors en afstudeerprojecten aan de slag met vraagstukken op het gebied van strategieontwikkeling, digitalisering van bedrijfsprocessen, nieuwe business modellen en de transitie naar kringloopeconomie.

Verbinding onderwijs en praktijk

Met deze samenwerking wil Hogeschool Rotterdam het onderwijs dichter bij de praktijk brengen. Om dit extra te bevorderen, is ook een fysieke werkplek aan de Galateestraat 7 in de Spaanse Polder in gebruik genomen.
Vanaf deze locatie kunnen studenten, individueel of in groepjes, bij en met bedrijven aan de slag.
De samenwerking biedt alle betrokken partijen mooie kansen. Door de inzet van studenten krijgen ondernemers actuele economische en bedrijfskundige inzichten. Tegelijkertijd krijgen studenten de kans ervaring in de praktijk op te doen. De hogeschool krijgt de kans inzichten te verzamelen ten behoeve van nieuwe kennis en deze in te bedden in het onderwijs.

Bedrijventerrein Spaanse Polder kent uiteenlopende branches

Op het eerste gezicht lijkt bedrijventerrein Spaanse Polder wellicht minder interessant en spannend dan bijvoorbeeld de RDM Campus of Merwevierhavens. Maar er zijn veel bedrijven gevestigd in uiteenlopende branches. Zij hebben wezenlijke vragen betreffende hun toekomst of moeten nadenken welke vragen voor hen relevant zijn. Bovendien ligt er een uitdaging om het ‘ecosysteem’ van het gebied – onderlinge contacten en kennisuitwisseling – te verbeteren. Kortom, er is werk aan de winkel. Onderwijs, overheid en ondernemers kunnen elkaar versterken in de komende jaren.

Revitaliseringsprogramma  moet gebied ruimtelijk en economisch versterken en veiliger maken

De activiteiten van de Hogeschool sluiten aan bij het revitaliseringsprogramma van de gemeenten Rotterdam en Schiedam voor de Spaanse Polder en aangrenzende ’s Gravenlandse Polder. Dat als doel heeft het gebied ruimtelijk en economisch te versterken en het gebied veiliger te maken. Dit programma is in 2017 gestart. Vanuit de directies Veiligheid en Economie werken ambtenaren gericht in het gebied. Zij doen dat vanuit een vestiging aan de Galateestraat. Het is deze locatie waar ook de hogeschool zijn activiteiten zal ontplooien, zodat sprake kan zijn van goede afstemming en hechte samenwerking.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen