Wijnand van den Brink: studenten blijven minimaal tot de zomer in WTC-gebouw

13 februari 2018

De studenten van Hogeschool Rotterdam die momenteel lessen volgen in het WTC-gebouw blijven er in ieder geval tot de zomer van 2018. De zoektocht naar een definitieve huisvesting vergt meer tijd dan aanvankelijk werd gedacht. Op dit moment worden alle opties nog onderzocht. “En bij dergelijke verbouwingen zijn we gedwongen tot een aanbestedingstraject dat altijd minimaal enige maanden in beslag neemt.’’

Dit zei Wijnand van den Brink, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, tijdens een interview op Radio Rijnmond op dinsdag 13 februari. Begin dit jaar moesten de International Business-opleidingen noodgedwongen verhuizen naar de locatie WTC Rotterdam, nadat uit onderzoek bleek dat de gevelplaten die bevestigd zijn aan bouwdeel C van locatie Kralingse Zoom niet voldoen aan de huidige normen voor brandveiligheid.

Tevreden

“Studenten blijken best wel tevreden met de nieuwe locatie’’, zei de interviewer, die zich baseerde op gesprekken met studenten. Dat de studenten blij zij met de tijdelijke locatie, verrast Van den Brink niet. De WTC-locatie valt binnen de strategische huisvestingsvisie van de hogeschool om de verbinding met de stad te houden. Dat zal voor tijdelijke oplossingen ook het beleid zijn. Van den Brink vertelde ook dat de optie om het contract met WTC Rotterdam te verlengen na de zomer, nog wordt onderzocht.

Naar aanleiding van het radio interview is ook Sander van der Pols, vastgoedadviseur van de hogeschool, gevraagd naar de planning. We zoeken naar oplossingen op de korte, middellange en lange termijn. ‘’Op korte termijn hebben we het nu geregeld, we kunnen in ieder geval tot de zomer van het WTC-gebouw gebruik maken. Beslissingen die we op middellange termijn nemen, doen we met het oog op de lange termijn: de permanente oplossing. ‘Deze afwegingen moeten worden genomen in de context van de gehele vastgoedportefeuille van Hogeschool Rotterdam’. 

Financiële gevolgen

Hogeschool Rotterdam draagt de financiële gevolgen van de tijdelijke huisvesting en de verbouwing van bouwdeel C van locatie Kralingse Zoom. Wel gaf Van den Brink aan dat er momenteel een onderzoek loopt naar de achtergrond van de problemen met de gevelplaten.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.