Menu Zoeken English

Ron Bormans voor tweede termijn benoemd als Collegevoorzitter Hogeschool Rotterdam

22 maart 2016

De Raad van Toezicht van Hogeschool Rotterdam is verheugd dat Ron Bormans haar aanbod voor een tweede termijn als voorzitter van het College van Bestuur met veel enthousiasme heeft aanvaard. De Raad van Toezicht stelt vast dat het door Ron Bormans ingezette kwaliteitsbeleid (de zogeheten Focusstrategie) goed verankerd is in de organisatie en is blij dat met deze herbenoeming (formeel per 1 september aanstaande) de continuïteit in de uitvoering van dat beleid is geborgd.

De Raad van Toezicht heeft hierover gesproken met een delegatie van de Centrale Medezeggenschapsraad, die positief heeft geadviseerd. 

Ron Bormans heeft de Raad toestemming gevraagd om een maand (ingaande 6 juni) vrijgesteld te worden van zijn verantwoordelijkheid als voorzitter (in de vorm van een sabbatical) om in het kader van zijn eigen professionalisering en duurzame inzetbaarheid indringend na te kunnen denken over een essentieel vraagstuk uit de Focusstrategie: hoe te komen tot een toekomstbestendige (decentrale) organisatievorm van de hogeschool, die recht doet aan de moderne eisen van wendbaarheid, transparantie, ruimte voor professionele autonomie en kwaliteitscultuur.

De Raad heeft deze wens ingewilligd. Er worden afspraken gemaakt met Jan Roelof en Angelien Sanderman over de waarneming, met een formele eindverantwoordelijkheid bij Jan Roelof. 

We wensen Ron Bormans alle succes bij de uitoefening van zijn functie in zijn tweede termijn als voorzitter. 

Coert Beerman

Voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen