Regionale mbo- en hbo-partners slaan de handen ineen om de aansluiting te verbeteren

Regionale samenwerking Keuzedeel Voorbereiding hbo van start
18 maart 2016

Bij alle mbo-opleidingen kunnen zich studenten vanaf 2016 beter voorbereiden op doorstuderen aan het hbo door in hun pakket een keuzedeel op te nemen dat hiervoor speciaal is ingericht. De regionale mbo's en hbo's in Rotterdam ontwerpen een eigen pakket hiervoor met als doel het verbeteren van studiesucces.

Ongeveer 50% van de studenten die een mbo-4 diploma halen stroomt door naar het hbo, 40% direct na het behalen van het diploma en nog eens 10% op een later tijdstip. Ze kiezen vaak met de voeten in de klei, voor instellingen in de directe omgeving. Een goede, regionale aansluiting mbo-hbo is dus van belang. In de regio Rijnmond/Drechtsteden hebben Albeda College, Zadkine, Da Vinci College, Scheepvaart en Transport College, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam in nauwe samenwerking het Servicedocument Keuzedeel Voorbereiding hbo geschreven, een regionale vertaling van het landelijk ontwikkelde Keuzedeel Voorbereiding hbo. 

Beter voorbereid naar hbo

Vanaf studiejaar 2016-2017 worden bij alle mbo-opleidingen de vernieuwde kwalificatiedossiers ingevoerd. Een nieuw onderdeel hierin is het keuzedeel. Hiermee kan de mbo-student zich verbreden, verdiepen of voorbereiden op doorstuderen in het hbo. Met het Keuzedeel Voorbereiding hbo krijgen mbo-instellingen de mogelijkheid om studenten beter voor te bereiden op het hbo en om daarmee de kans op hun studiesucces te vergroten. In de regio Rijnmond/Drechtsteden hebben mbo- en hbo-instellingen deze kans gegrepen om samen het Servicedocument Keuzedeel Voorbereiding hbo te schrijven. Het biedt opleidingsteams concrete handvatten en inspiratie om onderwijs te maken.

Specifiek regionale doelstelling 

In dit servicedocument wordt kort ingegaan op de doelstelling en opzet van het keuzedeel, regionale achtergrondgegevens met betrekking tot doorstroom, aandacht voor examinering en positionering. Daarnaast bevat het tips voor Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding (LOB), studievaardigheden en taalvaardigheid.

Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam als voorbeeld 

Tijdens het Doorstroomcafé mbo-hbo 2016 op dinsdag 22 maart wordt dit servicedocument  gepresenteerd bij de Rotterdam Academy, hét voorbeeld van een goede samenwerking mbo-hbo. De RAc is het onderdeel van Hogeschool Rotterdam dat de Associate degree opleidingen aanbiedt. Deze tweejarige hbo-studies hebben een regionale aantrekkingskracht op mbo-studenten.

Sector- en opleidingsoverleg 

Vooral in nauwe samenwerking tussen verwante mbo- en hbo-opleidingen kan de invulling en inkleuring van het Keuzedeel Voorbereiding hbo gestalte krijgen. Daarom vindt op 22 maart, tijdens het tweede deel van de bijeenkomst, ook het eerste grootschalige sector-/opleidingsoverleg plaats. Aan sectortafels moeten onderwijsmanagers en contactpersonen in de aansluiting mbo-hbo komen tot drie concrete actiepunten voor de drie pijlers van het Keuzedeel Voorbereiding hbo: Loopbaanoriëntatie en –Begeleiding, studievaardigheden en taalvaardigheid. Aandacht voor deze aansluitingsthema’s vergroot het studiesucces van mbo’ers in het hbo. Regionale mbo- en hbo-partners slaan de handen ineen om de aansluiting te verbeteren!

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.