Ga direct naar de content

Reactie Hogeschool Rotterdam - Studieopdracht DENK

25 mei 2016

Vandaag 25 mei 2016 heeft de JOVD een bericht verspreid over een studie-opdracht die studenten van de opleiding Commerciële Economie hebben uitgevoerd voor de politieke partij DENK. Ten eerste willen wij benadrukken dat we ons niet herkennen in het beeld dat in die berichtgeving geschetst wordt.

Wij hadden het netjes gevonden van de JOVD indien zij voor plaatsing van hun bericht het principe van hoor en wederhoor hadden toegepast.

In het project Marketing Today werken studenten aan marketingopdrachten voor verschillende organisaties, waarmee zij aan de hand van vraagstukken uit de praktijk worden voorbereid op hun toekomstige beroep. De opdracht van DENK betreft zo'n vraagstuk. Als toekomstige professionals krijgen de studenten in hun werk ook te maken met vraagstukken van verschillende organisaties. Indien studenten gegronde redenen hebben om niet aan een specifieke opdracht deel te nemen, kan de examencommissie hen een andere opdracht toewijzen.

De acquisitie van dergelijke opdrachten verloopt op verschillende manieren. Soms worden opdrachten door een organisatie zelf bij de hogeschool onder de aandacht gebracht, maar het is geen uitzondering dat opdrachten via een eigen zakelijk netwerk van docenten bij ons binnenkomen. In tegenstelling tot wat in de berichtgeving van JOVD wordt verondersteld, is deze opdracht niet afkomstig uit het netwerk van de betreffende begeleidende docent. Er is in deze casus dus geen sprake van belangenverstrengeling.

Daarnaast willen we benadrukken dat indien er op Hogeschool Rotterdam een opdracht voor een bedrijf, instelling of politieke organisatie wordt uitgevoerd, dat niet betekent dat wij het gedachtegoed van die partij onderschrijven. De focus ligt op de inhoud van het vraagstuk en of het inhoudelijk voldoet aan de kwaliteitseisen die wij stellen. Er is in deze casus dan ook geen sprake geweest van onderzoek naar een ideologisch vraagstuk. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.