Menu Zoeken English

Onze Pabo viert 100-jarig bestaan

09 juni 2017

Zaterdag 10 juni viert onze Lerarenopleiding Basisonderwijs (Pabo) haar 100-jarig bestaan. Duizenden juffen en meesters werden en worden opgeleid om het verschil te maken voor kinderen in het basisonderwijs in en om Rotterdam. Deze mijlpaal vieren we met een minicongres, onderwijsparade, reünie en een (oud-)studentenfeest.

In de afgelopen honderd jaar bestond de opleiding in verschillende hoedanigheden die uiteindelijk in 2002 uitmondden in de Lerarenopleiding Basisonderwijs op Hogeschool Rotterdam.

Onze Pabo in vogelvlucht

In 1988 was het nog de Hogeschool Rotterdam & Omstreken die de Gemeentelijke Pabo (ontstaan in 1984) onder haar hoede nam. Die Pabo van 1984 was een samenvoeging van de Gemeentelijke Pedagogische Academie te Rotterdam, die in 1969 het levenslicht zag, de Gemeentelijke School tot Opleiding van Leidsters bij het Kleuteronderwijs (1956) en de in 1916 (!) opgerichte Gemeentelijke Kweekschool voor Onderwijzers/Onderwijzeressen. Deze laatstgenoemde kweekschool is dus de bakermat en reden om in het schooljaar 2016-2017 de festiviteiten te starten.

De Gemeentelijke Pedagogische Academie te Dordrecht (1969) is ook voortgekomen uit de kweekschool van 1916. Om de lappendeken compleet te maken: in 1984 werd ook de Lerarenopleiding Zuid-West-Nederland uit Delft (opgericht in 1973) aan de Rotterdamse hogeschool toegevoegd.

Zijn we de dan oudste?

Nee, onze Zuiderburen waren ons ver voor. We zijn zelfs niet de oudste van Nederland. De pabo van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) is met haar ontstaansgeschiedenis vanuit onder andere de oudste Christelijke Normaalschool in Nederland uit 1846 een stuk ouder. Met de Vlaamse Normaalschool van Lier uit 1816 spant België echter de kroon.

De meeste opleidingen zijn in de negentiende of begin twintigste eeuw begonnen als zelfstandig instituut, meestal normaalschool of kweekschool genoemd. Een kweekschool is een school voor het opleiden (kweken = als zodanig opvoeden) van onderwijzers en onderwijzeressen in het lager onderwijs. Stichters waren vaak een stadsbestuur of andere overheidsinstelling (Rijkskweekschool), een klooster of een parochie (katholieke kweekschool), een protestants-christelijke gemeente (christelijke kweekschool), of een levensbeschouwelijk genootschap (vrije school).

Bekijk het volledige programma van de festiviteiten in de agenda.

Foto: Gemeentelijke Kweekschool in Rotterdam, 1917. Ontvangen van de kleinzoon van oud-collega de heer J.J. Blom, die hier van 1919 tot en met 1942 lesgaf.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen