Menu Zoeken English

Doorontwikkeling onderzoekende houding binnen Associate degrees

Handreiking voor professionals in het Ad-onderwijs
22 juni 2021

De Rotterdam Academy van Hogeschool Rotterdam heeft samen met NHL Stenden Hogeschool de handen ineengeslagen om samen een praktische handleiding te ontwikkelen voor onderwijs-professionals werkzaam in het Ad-onderwijs.

De Handreiking onderzoekende houding op niveau 5 is officieel overhandigd aan de Colleges van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool (Marc Otto) en van Hogeschool Rotterdam (Ron Bormans). Op 24 juni wordt de handreiking aangeboden aan het landelijk Overlegplatform Associate degrees van de Vereniging van Hogescholen. Op deassociatedegree.nl is vanaf 24 juni een handleiding online beschikbaar.

De beroepspraktijk als uitgangspunt

De Associate degree (Ad) is de jongste loot in het hbo-portfolio van Nederland. Een Ad is een tweejarige praktijkgerichte hbo-opleiding gepositioneerd tussen het mbo- en het hbo-niveau. De handreiking gaat in op de positionering van de onderzoekende houding van de Associate degree en maakt tegelijkertijd een sterke koppeling met de beroepspraktijk. In het Ad-onderwijs is het professioneel en methodisch handelen belangrijk. Nog specifieker: de Ad-student kan juist nu met zijn onderzoekende houding in het werkveld het verschil maken. 

“Het is belangrijk dat dit onderwerp onder de aandacht gebracht wordt. Iets onderzoeken, kritisch staan tegenover je werk, het beter willen doen, zijn essentieel. De onderzoekende houding die studenten aangeleerd wordt, wortelt daarmee in de beroepspraktijk. Dat geldt voor de hele beroepskolom en wellicht inspireert deze studie daarmee ook het mbo én de hbo-bachelor. Dit kleine boekje is een grote stap in de doorontwikkeling van de Ad’s.” aldus Ron Bormans.

 
Ron Bormans (Collegevoorzitter Hogeschool Rotterdam) krijgt een exemplaar van Natascha Padmos ook namens de auteurs Mariette Muris en Eeke van de Graaf

Marc Otto: “Wat je vaak ziet is dat er bij deze thematiek vooral wordt gedacht aan de wat klassieke academische opvatting over onderzoek. Wat zo mooi is aan deze handreiking, is dat er juist nauw wordt aangesloten op de beroepspraktijk.”

Marc Otto (lid CvB NHL Stenden) nam de handleiding in ontvangst van Herman Blom. V.l.n.r. Nina Spithost, Marc Otto, Herman Blom en Martin Struik

De handreiking is tot stand gekomen dankzij de enthousiaste betrokkenheid en input van vele andere hogescholen die Ad-opleidingen aanbieden, zo levert het een grote bijdrage aan de kwaliteit van het Ad-onderwijs in Nederland. Onderwijsprofessionals zoals docenten, onderwijsontwikkelaars en onderwijskundigen werkzaam in het Ad-onderwijs kunnen deze handreiking gebruiken voor de doorontwikkeling van bestaande Ad-opleidingen of als ondersteuning in de ontwikkeling van nieuwe Ad-opleidingen. Daarnaast bevat de handreiking praktische tips voor docenten om de onderzoekende houding bij studenten te stimuleren.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen