Menu Zoeken English

Gecontroleerde groei opleiding Verpleegkunde

Werkgevers en hogescholen op één lijn over de toekomstige kwaliteit van het onderwijs en het aanbod van stageplaatsen
29 september 2017

Gezien de enorme belangstelling voor de hbo-opleiding Verpleegkunde hebben werkgevers en hogescholen in de regio Rotterdam belangrijke afspraken gemaakt om deze groei te controleren. Het Rotterdamse onderwijs en werkgevers in zorg en welzijn, vertegenwoordigd in de werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg, trekken hierin samen op.

Voor de kwaliteit van de aankomend zorgprofessionals is het belangrijk dat zij tijdens de opleiding voldoende praktijkervaring opdoen. DeRotterdamseZorg heeft daarom aangegeven te zullen helpen met het realiseren van goede stageplaatsen. Op deze manier komen er zoveel mogelijk kwalitatieve opleidingsplaatsen bij voor verpleegkundigen.

Gecontroleerde groei van studenten

De zes hogescholen in de Randstad hebben gezamenlijk besloten om volgend jaar een numerus fixus te hanteren. Daarmee maken we de groei mogelijk, maar blijft deze beheersbaar en daardoor verantwoord. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de arbeidsmarktagenda voor personeel in de zorg, hierin is ook de verantwoorde groei van opleidingsplekken opgenomen.

Uitgangspunt is dat de hogescholen de capaciteit, in samenspraak met het werkveld, maximaliseren om zowel de kwaliteit van het onderwijs als van de stageplaatsen te kunnen waarborgen. De fixus is daarom flink ruimer gesteld dan de fixus die in eerdere jaren werd gehanteerd. De fixus (bij Hogeschool Rotterdam alleen voor de voltijd) is daarom flink ruimer gesteld dan de fixus die in eerdere jaren werd gehanteerd. Komend jaar zijn er bij Hogeschool Rotterdam maximaal 500 plaatsen beschikbaar (voorheen waren dit er 400). De organisaties zullen de komende jaren met elkaar in gesprek blijven om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Duurzame toekomst

De werkgelegenheid in zorg en welzijn heeft de afgelopen jaren een sterke krimp doorgemaakt. Het opleiden heeft daardoor binnen organisaties sterk onder druk gestaan. Het is een uitdaging voor werkgevers en opleidingen om de snel veranderende situatie van krimp naar groei bij te benen. Hogeschool Rotterdam is daarom verheugd over deze nauwe samenwerking tussen werkgevers en hogescholen. Dit is een duurzame investering voor de toekomst omdat voldoende en kwalitatief goede stageplaatsen een belangrijke voorwaarde is om te kunnen blijven groeien.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen