Ga direct naar de content

Nadere samenwerking Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam op Campus Woudestein

Onderzoek naar gedeeld gebruik van faciliteiten
06 juni 2016

Buren vinden elkaar: de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam willen meer gaan samenwerken op Campus Woudestein. Het gaat om een onderzoek naar de realisatie van een gezamenlijk nieuw sportgebouw en het gedeeld gebruik van faciliteiten, zoals studieplekken en studentenhuisvesting. Beide partijen hebben daarover onlangs een intentieverklaring ondertekend.

Door de samenwerking willen de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam elkaar versterken en zo efficiënt mogelijk werken.

Op Campus Woudestein werkt de Erasmus Universiteit aan een levendige en duurzame studeer-, werk- en woonomgeving met internationale uitstraling. Volgend jaar start de derde en laatste fase van de campusvernieuwing. De Hogeschool Rotterdam werkt op hetzelfde terrein aan de nieuwe Rotterdam Business School (RBS), die plaats gaat bieden aan de economische en bedrijfskundige opleidingen van Hogeschool Rotterdam. Als RBS gereed is, telt Campus Woudestein in totaal ruim 30.000 studenten. 

Gedeeld gebruik faciliteiten

De Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam gaan de komende tijd onderzoeken of er op de campus nader samengewerkt kan gaan worden. Denk daarbij aan het gezamenlijk gebruik van faciliteiten als parkeervoorzieningen, studentenhuisvesting, tentamenruimtes, studieplekken, horeca- en retailvoorzieningen en de opnamestudio. Ook wordt gedacht aan het samen inzamelen en verwerken van afval. 

Samen met Erasmus Sport wordt verder onderzocht of er een gezamenlijk nieuw sportgebouw gerealiseerd kan worden. Het huidige sportgebouw van de Erasmus Universiteit bereikt binnenkort het einde van zijn levensduur. Het bieden van volwaardige sportfaciliteiten op Campus Woudestein is een belangrijke aanvulling op het onderwijs.  

Versterken belangen

Hogeschool Rotterdam en de Erasmus Universiteit werken al steeds meer samen op het gebied van bedrijfsvoering, faciliteiten en onderwijs. Zo wordt er samengewerkt met oa de Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam (WdKA) in het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL), waar Codarts ook deel van uitmaakt.

Door nader samen te gaan werken kunnen de Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam elkaars belangen en doelstellingen versterken, zoals het bieden een open en aantrekkelijke studieomgeving waar studenten zich in brede zin kunnen ontwikkelen, met toponderwijs en –onderzoek. Samenwerking leidt daarnaast tot efficiëntere inzet van middelen. 

Beide collegevoorzitters, Kristel Baele (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Ron Bormans (Hogeschool Rotterdam), ondertekenden onlangs de intentieverklaring. Samen met voorzitter Antoinette Laan van Erasmus Sport werd een separate overeenkomst getekend over de samenwerking op sportgebied. De intentieverklaringen moeten in het najaar leiden tot een samenwerkingsovereenkomst. 

 

 

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.