Menu Zoeken English

Naar meer ondernemerschap bij Hogeschool Rotterdam

Eerste werksessie levert munitie voor WERKplaats Nieuwe Bedrijvigheid
24 september 2018

“Velen van ons zijn bezig met ondernemerschap, alleen noemen we het niet zo”, stelt een deelnemer aan de eerste werkbijeenkomst van de WERKplaats Nieuwe Bedrijvigheid. De hele setting ademt ‘ondernemerschap’: een ontbijtsessie in de Rotterdam Science Tower, thuishaven van start-ups en ontmoetingsplaats voor ondernemers. Een twintigtal docenten, lectoren en een enkele ondernemer inventariseren wat de hogeschool kan doen om ondernemerschap een meer prominente plek in het onderwijs te geven.

 “Als WERKplaats zijn we zelf eigenlijk ook een start-up”, zegt Arjen van Klink, “de eerste verkennende fase hebben we gehad en we willen graag verder.” Als programmadirecteur van Kenniscentrum Business Innovation is hij tevens trekker van de WERKplaats, een ‘experimenteeromgeving’ waar docenten vanuit de hele hogeschool met elkaar één van de strategische thema’s van de hogeschool in een versneld tempo naar een hoger plan tillen.

The future is now

Ondernemerschap is één van die speerpunten. De wereld om ons heen verandert, bestaande ondernemingen en banen verdwijnen en het is nog onduidelijk wat ervoor in de plaats komt. Kansen liggen bij het explicieter focussen op vaardigheden en rollen en meer flexibiliteit in opleidingen. Ondernemerschap is zo’n vaardigheid die voor elke toekomstige professional een verschil kan maken. En waarmee Hogeschool Rotterdam het verschil kan maken als opleider. Daarom gaat de WERKplaats nu aan de slag met:

  1. Inventariseren wat we als hogeschool al doen aan ondernemerschapsonderwijs en dit aan elkaar verbinden
  2. Beter faciliteren van studenten die willen ondernemen, de activiteiten van de incubator academy uitbreiden
  3. Bedrijven in Rotterdam ondersteunen met de creativiteit en kennis die de hogeschool kan aanbieden

Bij deze drie doelen verzamelen de deelnemers aan de sessie ideeën en actiepunten, onder leiding van docenten en onderzoekers Koen van der Kooy en Marieke van der Weiden. De laatste onderzocht hoe studenten en docenten denken over ondernemerschap bij de hogeschool. Beide partijen zien graag veranderingen. Studenten willen meer vrijheid in het invullen van vakken, digitale lessen en minder vaak getoetst worden, zodat ze meer tijd kunnen besteden aan hun eigen bedrijf. Docenten spreken over te weinig mogelijkheden om goede studenten verder te helpen. Veelbelovende studenten raken uit het zicht en stoppen na de verplichte studentonderneming met hun bedrijf omdat het curriculum te vol is, terwijl sommige studentondernemingen of -projecten veelbelovend zijn.

Tel daarbij op de mening van externe relaties, verwoord door Gerbert van der Wal van Innovation Quarter (de regionale ontwikkelingsmaatschappij die de Roadmap Next Economy trekt) en zie hoe belangrijk het is om nú te beginnen. “Er valt zoveel te winnen als de wensen van ondernemers die met de hogeschool willen samenwerken centraler komen te staan. De mogelijkheden voor samenwerking gaan nu vaak uit van wat er kan vanuit de hogeschool.”


Arjen van Klink aan het woord tijdens de werksessie

Generieke vaardigheden

Docenten van andere opleidingen herkennen deze uitdagingen maar zien vooral mogelijkheden voor ondernemerschap. Na drie rondes brainstormen – over de drie speerpunten van de WERKplaats -  liggen er ideeën waar direct wat mee gedaan kan worden. Voor het veranderen van curricula is een langere adem nodig, maar het moet mogelijk zijn om snel een minor op te zetten voor generieke ondernemersvaardigheden. Het opleiden in vaardigheden, met meer keuzevrijheid (“maak je eigen playlist”), daar moet het volgens de aanwezigen zeker naartoe.

Zichtbaar maken wat we al hebben

Ook het creëren van fysieke ‘hubs’ en ‘labs’ waar studenten die willen ondernemen bij elkaar kunnen komen, innovatie per opleiding aangrijpen voor ondernemende vaardigheden, alumni betrokken houden en de ondernemer en zijn vraag meer centraal stellen komen meerdere keren voorbij. Het meest laagdrempelig lijkt echter het maken van een hogeschool ‘map’ van onze eigen kennis en netwerken. Als er zicht is op wat we allemaal al hebben en kunnen en bij elkaar aangesloten zijn kunnen we de opdracht voor meer ondernemerschap onder meer mensen verdelen. Want WERKplaats of regulier onderwijs, het blijft teamwork.

Bekijk ook

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen