Menu Zoeken English

Museumpark weer stembureau gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

Rotterdam op zoek naar tellers
26 januari 2018

Op woensdag 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen en het landelijk referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten plaats. Ook kiezen Rotterdammers die dag de leden voor de gebiedscommissies/wijkraden. Locatie Museumpark is dit jaar voor de tweede keer een stembureau.

De hogeschool vindt het belangrijk dat studenten democratisch bewustzijn ontwikkelen en dat zij gebruik maken van hun stemrecht. Het is voor veel studenten de eerste keer dat ze mogen stemmen. De hogeschool haalt het stembureau in huis, om het hen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Hiermee sluiten de hogeschool en de gemeente aan bij landelijke initiatieven om het stembureau naar de jongeren toe te brengen. 

Welke drie verschillende verkiezingen zijn er?

De gemeenteraad

Een gemeenteraad vertegenwoordigt alle inwoners van een bepaalde gemeente. De gemeenteraad Rotterdam vertegenwoordigt dus alle Rotterdammers. Alle raadsleden zijn lid van een politieke partij (fractie) en worden rechtstreeks gekozen door de stemgerechtigde bewoners. Je kunt voor de gemeenteraad alleen stemmen bij een stembureau in de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat.

Gebiedscommissies

De gebiedscommissies Rotterdam vertegenwoordigen de inwoners van de gebieden. Op de verkiezingspagina van de Rotterdamse gebieden vind je meer informatie. Hiervoor geldt dat alleen in Rotterdam ingeschreven inwoners hiervoor hun stem kunnen uitbrengen, bij alle stembureaus in die gemeente.

Raadgevend referendum

Op 21 maart a.s. wordt een landelijk raadgevend referendum gehouden over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kun je vinden op referendumwiv2017.nl. Je stem uitbrengen, kan in alle stembureaus in de gemeente waar je ingeschreven staat. Daarnaast is het mogelijk om middels een kiespas je stem uit te brengen op een stembureau elders in het land.

Drie verkiezingen: Rotterdam zoekt tellers!

Op 22 maart 2018, de dag na de verkiezingen, moeten alle stemmen definitief geteld worden. Aangezien in Rotterdam drie verkiezingen tegelijk lopen, worden er die dag dus veel stemmen uitgebracht. Dat betekent dat er ook veel stemmen geteld moeten worden. Om dit tellen correct en efficiënt te laten verlopen, is de gemeente op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen. Meld je nu aan als teller voor 22 maart via www.mijnstembureau.nl.

Het tellen gebeurt op één centrale locatie: Ahoy. Er zijn twee shifts, van 7.15 tot 16.00 uur en van 15.00 tot 22.00 uur en de vergoeding bedraagt: € 100,-

Stembureauleden

Voor de bemensing van het stembureau op de locatie Museumpark gaat de hogeschool bureauleden werven.  

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.