Menu Zoeken English

Minister positief over deeltijdplannen: HR neemt deel aan experimenten leeruitkomsten

05 februari 2016

Hogescholen krijgen met ingang van 1 september van de overheid de ruimte om te experimenteren met de flexibilisering van het deeltijdonderwijs. Alle hbo-instellingen hebben de gelegenheid gekregen om plannen in te dienen voor deelname aan twee experimenten: leeruitkomsten en vraagfinanciering.

Hogeschool Rotterdam heeft een plan ingediend voor het experiment leeruitkomsten. Met dit experiment wordt het onderwijsaanbod meer afgestemd op wat de volwassen deeltijdstudent al aan kennis en vaardigheden heeft. Minister Bussemaker is zeer te spreken over de plannen die Hogeschool Rotterdam heeft met het deeltijdonderwijs. De minister laat weten vooral onder de indruk te zijn van de integrale aanpak en de decentrale projectorganisatie. Dankzij deze positieve waardering kan de hogeschool deelnemen aan het experiment leeruitkomsten.

De hogeschool komt, ondanks de positieve beoordeling, niet in aanmerking voor de gevraagde subsidie, omdat hogescholen die deelnemen aan het experiment vraagfinanciering voorrang kregen. In dit experiment krijgt niet de onderwijsinstelling, maar de student geld in de vorm van vouchers die deels door de werkgevers betaald worden. Hogeschool Rotterdam was van plan om met twee Ad-opleidingen deel te nemen aan dit experiment. In bijgevoegde brief aan de minister is te lezen waarom de hogeschool zich uiteindelijk toch heeft teruggetrokken als deelnemer aan dat experiment. De hogeschool heeft wel subsidie toegekend gekregen voor het samenwerkingsverband met Fontys, Hogeschool van Amsterdam en Windesheim om een flexibel deeltijdaanbod te ontwikkelen voor leraren voor het technisch beroepsonderwijs.

Hogeschool Rotterdam gaat onverminderd door met de uitvoering van de ingediende deeltijdplannen. Dit betekent dat de hogeschool met ingang van 1 september 2017 een flexibel aanbod van deeltijdonderwijs zal gaan aanbieden. De hogeschool richt zich daarmee op werkende volwassenen die zich willen op- of bijscholen. Het aanbod wordt instituutsoverstijgend aangeboden in de domeinen: economie, techniek, onderwijs, zorg en sociaal.

Het College van Bestuur is verheugd met het positieve oordeel van de minister en ziet dit als een waardevolle stimulans om het deeltijdaanbod van de hogeschool verder te versterken. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.