Menu Zoeken English

Minister akkoord met voorbereidend schakeltraject mbo-Pabo

05 december 2016

Minister Bussemaker van OCW gaat akkoord met de start van een pilot voor mbo'ers die naar de Pabo willen in de drie grote steden. Het gaat hier om schakeltrajecten voor de Pabo's in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. De Pabo's en de ROC's in deze steden gaan hierin samenwerken.

Het schakeltraject moet leiden tot een betere doorstroom van mbo studenten naar de Pabo. De betrokken scholen zijn verheugd dat de minister hun initiatief steunt en starten zo snel mogelijk met de voorbereidingen van het traject. OCW stelt voor een periode van twee jaar subsidie beschikbaar voor het traject; een subsidieregeling is in voorbereiding.

In het schakeltraject volgen mbo'ers aan het eind van hun opleiding een traject van een half jaar waarin zij worden voorbereid op studeren op de Pabo. Zij volgen extra keuzedelen en krijgen zo een voorbereiding op de toelatingstoetsen van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. Deelname aan het schakeltraject is niet verplicht, maar biedt mbo'ers, vaak met een andere opleiding dan onderwijsassistent, wel een kans om beter toegerust naar de Pabo te gaan. 

Kans voor getalenteerde mbo'er

“Getalenteerde aspirant-leraren met een mbo-diploma laten zich vaker ten onrechte ontmoedigen om voor een opleiding met extra toelatingseisen te kiezen zoals de Pabo. Dit geldt met name voor mbo’ers met een migratie-achtergrond”, zo schrijft het ministerie van OCW in de Gelijke kansenbrief.

De hogescholen en ROC’s zijn blij met de steun van het ministerie. De afgelopen jaren is een grote groep mbo’ers afgehaakt. Zij zijn niet langer automatisch toelaatbaar voor de Pabo door de invoering van toelatingstoetsen. De doelgroep van het schakeltraject zijn mbo’ers die wel het talent hebben, maar zich laten ontmoedigen door de opgeworpen barrière. Vaak betreft het mbo’ers die ook niet de sociale steun in hun omgeving hebben om het toch te proberen. Die talenten willen de ROC’s en hogescholen graag een kans geven op een succesvolle Pabo-studie. Daarnaast zorgen mbo ’ers voor meer culturele diversiteit. Dit terwijl in een wereldstad als Rotterdam kinderen zo sterk kunnen profiteren van leraren met een andere culturele achtergrond die als rolmodel optreden.

Rotterdamse pilot

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland en Thomas More Hogeschool werken in het Rotterdamse schakeltraject samen met de ROC´s Albeda en Zadkine. Het eerste schakeltraject 'Meer Rotterdams mbo-talent voor de Pabo' moet in september 2017 starten. Tijdens het halfjaar van hun schakeltraject blijven de mbo’ers ingeschreven bij hun ROC, maar ze volgen het programma fysiek op de Pabo. Ook hebben ze tijdens deze periode recht op studiefinanciering.

De Rotterdamse scholen zijn nog in gesprek met de minister voor een soortgelijk traject in het economisch domein. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen