Menu Zoeken English

Lichte groei studenteninstroom Hogeschool Rotterdam

08 februari 2016

Definitieve instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen tonen aan dat Hogeschool Rotterdam in tegenstelling tot de landelijke trend (-8,3%) in het studiejaar 2015-2016 een toename van de instroom van eerstejaarsstudenten kent. Met een totaal van bijna 7.700 studenten is de instroom dit jaar met (+1,5%) licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor.

Groei Ad's, deeltijd, Masters en Verpleegkunde

De lichte groei van de totale instroom is grotendeels te herleiden tot twee bewegingen. Enerzijds hebben meer studenten gekozen voor een Associate degree-opleiding (+24.7%), een deeltijd- (+8.6%) of een Masteropleiding (+9,6%). Ook is een sterke toename zichtbaar van het aantal studenten bij de opleiding Verpleegkunde (+77,2%) die als een van de weinige in Nederland geen fixus hanteerde. Anderzijds is sprake van een flinke daling bij de Pabo (-42,5%), waar de toelatingsvoorwaarden dit jaar zijn aangescherpt.  

Meer diploma's

Opvallend in de cijfers is de toename van het aantal studenten dat dit jaar hun diploma heeft gehaald (+9,8%). De hogeschool heeft het niveau van haar opleidingen de afgelopen jaren flink aangescherpt, waardoor een aantal studenten meer moeite had om de eindstreep te halen. Uit de huidige cijfers blijkt dat deze groep studenten met een inhaalslag bezig is. Door onze inspanningen op dit vlak zijn we meer in staat om studenten naar het gewenste eindniveau te begeleiden.

Langstudeerders

Ondanks dat dit jaar meer studenten een diploma behaalden blijft het aantal langstudeerders een aandachtspunt; er zijn nog teveel studenten die niet binnen de gestelde termijn afstuderen. Dit valt af te leiden uit het feit dat het totale aantal inschrijvingen (2,8%) sterker is toegenomen dan de instroom (1,5%).

Deze factsheet geeft de ontwikkeling weer van de instroom over 2011 tot en met 2015. Lees ook het bericht van de Vereniging Hogescholen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen