Menu Zoeken English

Lector Hanneke Torij: ‘Nederland moet uit de middenmoot qua babysterfte’

30 maart 2017

Op donderdag 30 maart geeft Hanneke Torij, lector Verloskunde en Geboortezorg, een openbare les. Zij presenteert de voortgang van haar onderzoek tijdens het symposium ter gelegenheid van de tienjarige samenwerking met de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR). Wat heeft tien jaar samenwerking opgebracht? Wat zijn de doelen? Nederland blijkt op dit gebied helemaal niet zo voorop te lopen als we zouden willen.

Resultaat van 10 jaar VAR

Het sterke van de VAR is dat op het gebied van verloskunde het beste van twee werelden erin samenkomt: Erasmus MC met kennis over onderzoek en hoogspecialistische zorg en Hogeschool Rotterdam met ervaring met praktijkgericht onderzoek en een groot netwerk in het verloskundige veld. Zo komen alle expertises bij elkaar, is het netwerk groter en bekijk je alles vanuit de perspectieven van alle betrokken beroepsgroepen.

Hanneke heeft samen met Eric Steegers, hoogleraar bij Erasmus MC, het initiatief genomen voor de oprichting van dit Regionaal Consortium in 2011. In het consortium zijn letterlijk alle partijen vanuit onderwijs, onderzoek, praktijk en beleid bij elkaar gebracht, hebben ze elkaar leren kennen en werken ze nu ook samen. Dit zijn onder andere verloskundige praktijken, ziekenhuizen, kraamzorgorganisaties, gemeenten, hogescholen en universiteit, huisartsenlaboratoria en echocentra, ggd’s en jeugdzorg. Het feit dat er subsidie is verleend voor het consortium is al een succes op zich.

Kwetsbare zwangeren centraal

Aan het consortium, waarin dus echt alle betrokken partijen zich hebben verzameld, is gevraagd waaraan behoefte is als het gaat om nieuwe kennis. Welk onderzoek is dan belangrijk? Uit brainstormsessies kwam voort om het organiseren van de zorg voor kwetsbare zwangeren centraal te stellen. Er is een definitie van een kwetsbare zwangere opgesteld die er vanuit gaat dat psychische, psychosociale aspecten en/of middelengebruik in combinatie van het hebben van niet genoeg hulpbronnen (een andere taal of financiële problemen), iemand kwetsbaar maken.

De uitkomsten van de onderzoeken hebben geleid tot het ontwikkelen van een blauwdruk voor gestructureerde zorg voor zwangeren met psychosociale problematiek. ZonMw heeft onlangs een subsidie verstrekt waarmee deze blauwdruk nu wordt geïmplementeerd bij alle verloskundige samenwerkingsverbanden in Zuid-West Nederland.

Top 3

Je zou denken dat Nederland bij de toplanden behoort, maar het blijkt dat we qua babysterfte tussen de West-Europese landen er helemaal niet zo positief voor staan. Nu zijn die ‘rankings’ moeilijk te maken en daardoor discutabel, maar we staan nu slechts in de middenmoot. Hanneke stelt zich als doel dat we met Nederland moeten streven naar de top 3 met de minste babysterfte.

Hierbij is het van belang om de zorg in te richten naar de vraag en het perspectief van alle zwangeren, met speciale aandacht voor de kwetsbare zwangeren en jonge moeders. Als onderwijsorganisatie is het zaak om daarop in te spelen. Dat betekent dat wij onze studenten moeten voorbereiden op de omgang met deze kwetsbare doelgroep.

Meer informatie over lector Hanneke Torij.

Evenement

Symposium Verloskunde Academie Rotterdam
30 maart 2017 - Hogeschool Rotterdam

Tijdens dit symposium wordt teruggeblikt op tien jaar Verloskunde Academie Rotterdam. Verschillende sprekers presenteren de opbrengsten van de nauwe samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Erasmus MC. Hanneke Torij is sinds 2013 lector Verloskunde en Geboortezorg. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.