Ga direct naar de content

Voorkomen van maternale distress tijdens zwangerschap

Promotie Yvonne Fontein
03 maart 2016

Binnen het promotieproject 'Gewoon Gezond Zwanger' ontwikkelde de onderzoeksgroep de interventie WazzUp Mama?!. Dit is een op-maat website voor zwangere vrouwen waar zij in kaart kunnen brengen of ze emotioneel goed in hun vel zitten en of er factoren zijn die hen uit balans zouden kunnen brengen. De interventie heeft als doel maternale distress tijdens de zwangerschap te voorkomen en te verminderen. Fontein promoveerde op 3 maart aan de Universiteit van Maastricht met haar proefschrift 'WazzUp Mama?! The development of an intervention to prevent and reduce maternal distress during pregnancy'.

Door de emotionele en sociale veranderingen, uitdagingen, en persoonlijke behoeften is een zwangerschap niet alleen een lichamelijke veranderingsproces, maar ook een psychisch en sociaal proces. De veranderingen kunnen van invloed zijn op het emotionele welbevinden van vrouwen tijdens de zwangerschap. Wanneer een zwangere last ervaart van negatieve gevoelens die gepaard gaan met psychische klachten spreken we van 'maternale distress'.

Onderzoek onder gezonde zwangere vrouwen en eerstelijns verloskundigen leidde tot de website wazzupmama.nl. Als er geen klachten zijn, is de route die de vrouw volgt op de website gericht op ondersteuning van het voorkomen van het ontstaan van klachten. Indien er wel klachten zijn, krijgt de vrouw ondersteunende adviezen op praktisch gebied, op het gebied zelfmanagement en mogelijkheden voor regionale professionele hulp.

Voor verloskundigen is er een richtlijn en zorgpad ontwikkeld, inclusief stroomdiagram voor overleg en verwijzing, en een sociale kaart van de regionale hulpverlening op emotioneel en psychisch gebied. Verloskundigen ontvingen een training in het gebruik van de interventie. De interventie bleek succesvol. De interventie is getest door vrouwen die de interventie aangeboden kregen te vergelijken met vrouwen die de interventie niet kregen tijdens de zwangerschap. Het bleek dat de vrouwen die de interventie kregen significant emotioneel beter in hun vel zaten dan vrouwen die deze niet hadden gekregen.

De aanleiding voor het project was de bezorgdheid over emotioneel welbevinden geuit door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Daarnaast meldden verloskundigen in het werkveld dat zij onzeker waren over hun rol en verantwoordelijkheid ten aanzien van het leveren van adequate zorg aan zwangeren met maternale distress.

Yvonne is werkzaam als hoofddocent bij Kenniscentrum Zorginnovatie en het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.