Wat als langer thuis niet langer gaat?

Terugblik op het eerste symposium
08 juni 2017

Op 11 april werd door Kenniscentrum Zorginnovatie en OSO een symposium georganiseerd rond de problematiek bij het steeds langer zelfstandig blijven wonen en het gat dat er ontstaat met de langdurige zorg. Het werd een drukbezochte dag, waar de verbinding tussen jongeren en ouderen in de zorg centraal stond.

Het symposium maakt deel uit van het project Jong en Oud Samen Goud van het kenniscentrum, waarin het verbinden van de generaties, van studenten met ouderen en wederkerigheid centraal staan. De dag werd georganiseerd in samenwerking met OSO, het samenwerkingsverband van drie Rotterdamse ouderenbonden.

Opening

De dag werd geopend door de voorzitter van het College van Bestuur Ron Bormans, gevolgd door een speech van Hugo de Jonge, Wethouder Onderwijs, Jeugd en Zorg van de gemeente Rotterdam. Ron Bormans benadrukt het grote belang dat de hogeschool hecht aan de eerder genoemde verbinding tussen verschillende werelden; het openstellen voor elkaar: “Mensen willen geven, gehoord en begrepen worden, en als mens beschouwd worden”.

Presentaties

De ochtend wordt vervolgd met diverse inhoudelijke presentaties. De presentaties kaarten een paar ontwikkelingen aan, die het thuis blijven wonen van ouderen steeds langer mogelijk maken. Echter wel met de kanttekening dat hier grenzen aan zijn; de voorzieningen om thuis te blijven wonen worden steeds moeilijker, terwijl echter een noodzaak voor langdurige zorg nog lang niet aanwezig is.

Maak omgeving dementievriendelijk

Lector Jacomine de Lange vertelde over het project Vitadem, uitgevoerd in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. Vitaliteit behouden en blijven meedoen in de samenleving als je dementie hebt? Dat vraagt persoonlijke en passende ondersteuning op maat voor mensen met dementie en hun naasten. Onderzocht worden nieuwe manieren om te zorgen dat mensen met dementie zo lang en zo waardig mogelijk thuis kunnen blijven wonen, zonder dat hun naasten overbelast raken. 

Werkgroepen

De middag stond in het teken van interactie tussen ouderen en studenten, waarbij in werkgroepen werd gediscussieerd over ontwikkelingen die langer thuis wonen mogelijk maken en het gat met de langdurige zorg verkleinen. Dit met als resultaat een aantal onderwerpen waarmee de studenten dit jaar aan de slag gaan en die leiden tot een volgend symposium in voorjaar 2018.

Het beste idee werd uitgekozen door commissie bestaande uit de voorzitter van OSO en een docent-onderzoeker en een student van Hogeschool Rotterdam. Het projectidee van de werkgroep technologie werd uitgekozen tot het beste idee en zal verder worden uitgewerkt en uitgevoerd door studenten het komende jaar.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.