Ga direct naar de content

Vier Zuid-Hollandse hogescholen treden toe tot innovatienetwerk Medical Delta

Praktische innovatiekracht op het snijvlak techniek en gezondheid
12 april 2016

Vier hogescholen uit de Zuid-Hollandse regio zijn toegetreden tot de Medical Delta, een netwerk van kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven uit de sectoren Life Sciences, gezondheid en techniek. Met het toetreden van de hogescholen verdiept en verbreedt de Medical Delta zich op het gebied van beroepsgericht opleiden en praktijkgericht onderzoek.

De samenwerking heeft tot doel de samenleving meer te laten profiteren van de kennis en het ondernemerschap op zorggerelateerd en medisch technisch gebied.

De vier hogescholen die toetreden zijn Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Leiden en De Haagse Hogeschool, ieder met eigen opleidingen en activiteiten op het snijvlak van techniek en gezondheid. De hogescholen leveren samen een unieke bijdrage aan het bestaande netwerk van Medical Delta, zoals het toegepast onderzoek dat lectoren, docenten en studenten doen. Toegepast onderzoek is onderzoek met een sterke link met de dagelijkse praktijk, vaak in samenwerking met opdrachtgever én eindgebruiker. Daarnaast leiden de hogescholen de professionals van de toekomst op.

Samenwerking in Living Labs

De hogescholen dragen bij aan bestaande Medical Delta Living Labs, maar zetten ook nieuwe Living Labs op. Een Living Lab is een experimentele, levensechte setting. Denk bijvoorbeeld aan een nagebouwde operatiekamer (OK) waarin innovaties door de belangrijkste doelgroepen, waaronder de eindgebruikers, worden bedacht, ontwikkeld en getest. Door praktijkgericht onderzoek vorm te geven mét de mensen om wie het gaat, verandert de beroepspraktijk stap voor stap en beklijven nieuwe methoden en technieken bij zowel burgers als professionals.

“We kunnen heel veel nieuwe producten en werkwijzen bedenken die de gezondheidssector veranderen, maar het is vooral de kunst om dat deze ook toe te passen. En juist daarin spelen de hbo instellingen zo'n belangrijke rol. Aan de ene kant leiden zij natuurlijk de professionals van de toekomst op, zowel voor de zorg als voor de gerelateerde industrie. Maar vooral ook zijn de hbo instellingen leidend in de Living Labs die een implementatie snelweg voor nieuwe zorgbenaderingen vormen. We zien er dan ook naar uit om samen nog veel meer mooie ideeën te ontwikkelen en te implementeren.” - Roel Kamerling, directeur Medical Delta

Dynamisch Beroepenveld

Living Labs, en andere vormen van samenwerking en uitwisseling zoals in de Medical Delta, zijn tegenwoordig extra belangrijk voor het hoger onderwijs. Beroepen, in vrijwel alle gebieden, en zeker in de zorg, zijn met de jaren complexer geworden. Stabiele functies zijn ingeruild voor dynamische beroepen. Traditionele scheidslijnen tussen ontwikkelen en uitvoeren verdwijnen. Daarom moet het hbo, aanvullend op de voorbereiding op een professioneel bestaan door kennis en wetenschappelijke inzichten te koppelen aan praktisch vakmanschap, zorgen dat hun studenten onderzoekend vermogen hebben. Onderzoekend vermogen en het interdisciplinair kunnen denken en handelen maakt dat zij later blijvend bij kunnen dragen aan vernieuwingen in de beroepspraktijk.

Op 11 april tekende Leonard Geluk, collegevoorzitter van De Haagse Hogeschool, namens de vier hogescholen de overeenkomst waarmee de toetreding van de hogescholen per 1 januari van dit jaar met terugwerkende kracht een feit is. Geluk: “Als hogescholen willen wij onze kennis en de resultaten van ons onderzoek graag delen en gebruiken voor het oplossen van grote maatschappelijke thema's zoals het belang van goede zorg in een vergrijzende samenleving. Daarnaast maakt deze samenwerking het mogelijk dat wij onze studenten nog beter voorbereiden op een dynamische, steeds sneller veranderende beroepspraktijk.”

De Perfecte Rolstoel – De Haagse Hogeschool

Studenten van de opleiding Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool ontwerpen samen met de VU, de TU Delft en NOC*NSF een systematiek waarmee een optimale, individuele afstemming van de rolstoel op de handicap van de sporter en de eisen die de omgeving stelt, gerealiseerd kan worden. Hierbij ligt de focus op rolstoelbasketbal. Daarnaast wordt een methode ontwikkeld om de prestaties van deze rolstoelen beter te kunnen meten met het oog op de rolstoeltopsport. 

De Sensorsok voor diabetici – Hogeschool Rotterdam

Studenten van diverse opleidingen van de Hogeschool Rotterdam zochten samen naar factoren van wondvorming, grenswaarden van wondvorming en mogelijke sensoren die deze grenswaarden zouden kunnen meten. Zij ontwierpen een prototype van een sensorsok, een schoen die temperatuur, vocht en druk onder de voet kan meten, en wondvorming bij diabetici met neuropathische voeten kan voorkomen. 

SOS-Sneldiagnostiek verhoogt overlevingskansen - Hogeschool Leiden

Willem van Leeuwen, Lector Innovatieve Moleculaire Diagnostiek (IMD), werkt samen met studenten, ziekenhuizen en bedrijfsleven aan SOS-(Sepsismanagement door Optische) Sneldiagnostiek bij levensbedreigende bloedbaaninfecties. De eerste resultaten in het Toplab van Hogeschool Leiden zijn hoopvol: met nieuwe methodieken kan sneller worden gestart met een gerichte antibioticabehandeling. Met sneldiagnostiek nemen de overlevingskansen van mensen met een levensbedreigende infectie aanzienlijk toe. Het lectoraat won recent hiervoor de SIA Raak Award 2015 publieksprijs. 

VERT – Hogeschool Inholland

Het skillslab van de opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieke (MBRT) van Hogeschool Inholland is sinds kort uitgerust met de VERT, een virtueel bestralingsapparaat. VERT draagt bij aan onderwijsinnovatie, want het apparaat maakt de consequenties van de toegepaste dosis straling direct zichtbaar, zodat studenten beter voorbereid het werkveld in gaan.

De VERT geeft de student het gevoel dat wat hij doet echt is, zo worden studenten uitgedaagd. Het onderwijs van de opleiding MBRT is afgestemd op de VERT, zodat studenten met het apparaat onder meer hun bestralingsplannen verdedigen en oefenen in voorlichting geven.

 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.