Ga direct naar de content

Toolkit Arbeid en Zwangerschap gepubliceerd

Kennismodule arbeidsgerelateerde risicofactoren
01 november 2016

In het kader van het project Arbeid en gezond zwanger: maak er werk van! is een kennismodule ontwikkeld die zicht richt op een systematische bespreking van arbeidsgerelateerde risicofactoren voor vrouwen met een zwangerschapswens en zwangere vrouwen. De kennismodule is nu te downloaden.

Met de kennismodule verwachten de onderzoekers van het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte een aantal doelen te bereiken, te weten

  1. gestructureerde screening, herkenning en aanpak van arbeidsgerelateerde risicofactoren voor de zwangerschap;
  2. minder verzuim en uitval van zwangere werknemers; en
  3. gemiddeld genomen betere uitkomst van de zwangerschap voor kind en moeder, door meer bewustwording van arbeidsrisico’s. Zo kan eerder tot actie worden overgegaan om de risico’s zoveel mogelijk te elimineren dan wel te verkleinen, bijvoorbeeld door door te verwijzen naar bedrijfsgeneeskundige diensten of het tijdelijk aanpassen van werkzaamheden.

Proefimplementatie

Vanaf 1 mei tot 31 december 2016 vindt de proefimplementatie van uitgebreidere antenatale screening op arbeidsgerelateerde risicofactoren plaats in een tweetal ziekenhuizen en dertien verloskundige praktijken. In de eerste helft van 2017 zullen de resultaten van deze proefimplementatie bekendgemaakt worden via het Regionaal Consortium.

Meer informatie

Deze kennismodule is te raadplegen via de website van het Regionaal Consortium. Tevens treft u op de website een onlangs gepubliceerd artikel over het project. Dit artikel bevat een e-learning welke online wordt aangeboden aan bedrijfs- en verzekeringsartsen. Verloskundigen en gynaecologen kunnen hun kennis toetsen via het artikel.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.