Theater door artiesten met en zonder beperking

Naar een overdraagbare methodiek
15 juni 2017

Het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH) wil opleidingen toegankelijk maken voor zowel mensen met als zonder beperking. Kenniscentrum Zorginnovatie doet onderzoek om de werkwijze van RCTH overdraagbaar te maken.

Het RCTH maakt in samenwerking met Pameijer onder de naam RCTH+ professionele voorstellingen waarbij acteurs met en zonder beperking samenwerken. Projectleider en hoofddocent Jeannette Nijkamp: “Kenniscentrum Zorginnovatie wil door middel van onderzoek bijdragen aan het overdraagbaar maken van de werkwijze van het RCTH+”. Samen met collega Mieke Cardol (lector Disability Studies), het RCTH en zorginstelling Pameijer start zij het project ‘Inclusieve Podiumkunst voor Artiesten met en Zonder Beperking’. Binnen het project wordt kennis vergaard en gedeeld, en worden netwerken opgebouwd en verstevigd.

Inclusief theater

Het RCTH+ maakt theatervoorstellingen waarin acteurs met en zonder verstandelijke beperking op een gelijkwaardige manier samenwerken. Leerwerkcoaches van Pameijer zorgen hierbij voor een verantwoorde zorgomgeving. Tevens werkt het RCTH aan het geschikt maken van de opleidingen tot acteur en theatermaker voor zowel mensen met als zonder beperking. Het RCTH+ wil deze inclusieve werkwijze verder ontwikkelen en overdraagbaar maken, zodat ook andere instellingen voor podiumkunst en zorginstellingen deze kunnen toepassen.

Het project

Door middel van een literatuuronderzoek wordt in kaart gebracht welke kennis er al beschikbaar is. Studenten van de minor ‘Disability en Diversiteit’ gaan onderzoeken onder welke voorwaarden acteurs met en zonder verstandelijke beperking kunnen samenwerken en wat het effect van de voorstellingen is op het publiek, bijvoorbeeld op het gebied van beeldvorming over mensen met een beperking. Daarnaast vinden verschillende bijeenkomsten plaats met interne en externe stakeholders.

Het project wordt gefinancierd vanuit een SIA Kiem Creatieve Industrie subsidie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.