Studenten presenteren op ledenvergadering RSI-vereniging

Uitkomsten minoronderzoeken
29 augustus 2017

Vierdejaars studenten hebben, in opdracht van de RSI-vereniging en in samenspraak met Kenniscentrum Zorginnovatie, onderzoek uitgevoerd naar klachten aan arm, nek en schouders. Op de Algemene Ledenvergadering van de RSI-vereniging presenteerden zij de uitkomsten van hun onderzoek.

Arm-, nek- en/of schouderklachten (KANS) komen vaak voor, zowel onder werkenden als onder mensen die geen betaald werk verrichten. Naast fysieke factoren, kunnen ook psychische en sociale factoren van invloed zijn op het ontstaan en blijven voortbestaan van deze klachten. In het studiejaar 2016-2017 hebben vijf vierdejaars studenten van Hogeschool Rotterdam in opdracht van de RSI-vereniging twee onderzoeksprojecten gedaan.

Het ene onderzoek vond plaats binnen de minor Arbeid en Gezondheid, het andere binnen de minor ‘Zorg voor kind en jeugd met specifieke zorgbehoeften’. Het contact met de RSI-vereniging is tot stand gekomen in samenspraak met lector Harald Miedema en senior onderzoeker Anita Feleus. In het nieuwste RSI-Magazine staat een verslag van deze dag.

Implementatie richtlijn aspecifieke KANS

De ALV op 18 maart startte meteen met de twee presentaties van studenten van Hogeschool Rotterdam. Student Ergotherapie Mark Kragt en studente Facility Management Janine Maarleveld hebben onderzocht hoe de multidisciplinaire richtlijn Klachten van Arm, Nek en Schouders (KANS) in de praktijk wordt toegepast.

Ondanks tegenvallende respons op de enquête onder professionals, is wel te zeggen dat de richtlijn nog onvoldoende wordt toegepast. Zeventig procent van de respondenten weet van het bestaan van de richtlijn, maar slechts 44% gebruikt hem ook. Redenen hiervoor zijn dat het interprofessioneel overleg te veel tijd kost en dat behandelaars zich liever richten op de individuele patiënt. De studenten bevelen aan om overlegmomenten te vergoeden zodat communicatie tussen professionals bevorderd wordt. Ze adviseren ook om samen te werken in multidisciplinaire trainingsgroepen.

RSI-klachten bij kinderen

Drie studentes Verpleegkunde Maryam Ansari, Sanne Mesker en Jojanneke Riemens onderzochten de mate van klachten aan nek, schouders en armen bij schoolgaande kinderen die laptops, telefoons en tablets gebruiken. Zij hebben enquêtes afgenomen bij kinderen en ouders. Maar liefst zes op de tien kinderen geven aan klachten te hebben na gebruik van een beeldscherm. Maar dertig procent van de kinderen heeft voorlichting gehad over hun zithouding en slechts een derde van de ouders let op de houding van hun kinderen. De studenten adviseren om meer onderzoek te doen naar deze specifieke doelgroep en pleiten voor meer voorlichting voor kinderen, ouders en scholen.

De Algemene Ledenvergadering werd vervolgd met verschillende presentaties waar ervaringsdeskundigen vertellen over het ‘foppen van je brein’ bij pijnklachten en het doorbreken van bepaalde patronen bij patiënten. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.