Project Kenniscentrum Zorginnovatie ‘best practice’ in rapport Zorginstituut Nederland

Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten
29 november 2016

'Nieuw in 010' is volgens het Zorginstituut, een adviesorgaan voor het Ministerie van Volksgezondheid, een goed praktijkvoorbeeld van een project waarbij de praktijk het uitgangspunt is voor het onderwijs. Tijdens dit project ondersteunen studenten van verschillende opleidingen zwangeren in Rotterdam Zuid.

Ondersteuning van zwangeren

Nieuw in 010 is een project van Kenniscentrum Zorginnovatie en het Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie. Studenten bezoeken de zwangere thuis en gaan met haar op pad. Ze laten zien waar aanstaande moeders elkaar kunnen ontmoeten, waar ze kunnen wandelen met hun baby, leggen uit hoe het zorglandschap eruit ziet en organiseren een voorlichting voor zwangeren.

Het project wordt genoemd als goed lopend praktijkvoorbeeld van ‘Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in een continuüm’. Centraal hierin staat dat praktijksituaties, rollen en bekwaamheden van de toekomstige professionals het uitgangspunt vormen in leertrajecten van onderwijs in mbo-hbo-wo en bij- en nascholing.

Het adviesrapport

Het adviesrapport Adviesrapport ‘Anders leren, anders kijken, anders doen’  van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen van Zorginstituut Nederland is nu te bekijken. De commissie adviseerde in 2015 over anders kijken in het advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren’ met aandacht voor functioneren, veerkracht en eigen regie van burgers. Wat het eerste advies betekent voor de toerusting van professionals en van burgers, staat centraal in dit tweede adviesrapport. De commissie adviseert over anders leren en geeft aanbeveling over anders doen.

Opleiden voor 2030

De inhoud van het advies is ook gepubliceerd op een daarvoor speciaal ontwikkelde website Opleiden voor 2030. Daarbij is onderstaand filmpje gemaakt:

Het rapport is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.