Ga direct naar de content

Project Even Buurten krijgt vervolg

Ter bevordering van sociale samenhang in Rotterdamse wijken
04 juli 2016

ZonMw (Nationaal Programma Ouderenzorg) heeft een nieuw Even Buurten-project gehonoreerd. Kenniscentrum Zorginnovatie zal hiervoor een nieuwe e-learningmodule ontwikkelen.

Dit betekent dat er twee nieuwe instrumenten kunnen worden ontwikkeld die implementatie en verspreiding van de Even Buurten-methodiek bevorderen:

  • Een Integrale Wijkaanpak (IWA)-tool, een analyse-instrument voor integrale (wijk)teams, hun leidinggevenden en beleidsmakers waarmee randvoorwaarden voor het werken aan een integrale wijkaanpak voor professionals inzichtelijk worden gemaakt. De IWA-tool wordt in/met drie gemeenten ontwikkeld, ondersteund en geëvalueerd.
  • Een e-learningmodule gericht op de competenties van ‘spil-zijn’ voor verdere laagdrempelige verspreiding van de methodiek Even Buurten naar de professionals van de 42 wijkteams van Rotterdam en professionals in andere gemeenten die de methodiek van Even Buurten willen toepassen in hun eigen wijkcontext.

Het project loopt van augustus 2016 tot en met juli 2017. Kenniscentrum Zorginnovatie werkt hierin samen met Erasmus Universiteit Rotterdam, Gemeente Rotterdam en GENERO. De projectleiding van de ontwikkeling van de IWA-tool ligt bij prof. dr. Anna Nieboer (instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg/EUR) en van de e-learningmodule bij dr. Marleen Goumans van Kenniscentrum Zorginnovatie.

Over Even Buurten

"Even Buurten bevordert de sociale samenhang in de wijk. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig wonen in hun eigen huis. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op de huidige hervormingen in de langdurige zorg", aldus ZonMw bij de uitreiking van de ZonMw-Parel aan Even buurten in 2015. Even Buurten brengt de ouderen in contact met buurtbewoners en eventueel vrijwilligers en schakelt zo nodig professionele ondersteuning in.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.