Ga direct naar de content

Vertaalslag naar Nederlandse serious game voor kinderen

Profielen over praktijkgericht onderzoek
20 juni 2016

Met het onderzoeksproject Moving werkt Kenniscentrum Zorginnovatie aan een serious game voor kinderen die sociaal en communicatief minder sterk zijn. De game helpt hen bij de overgang van de basisschool naar middelbare school. Het blad Profielen van Hogeschool Rotterdam sprak met onderzoekers van het lectoraat Publieke zorg en preventie voor jeugd.

In het buitenland is al een aantal bewezen effectieve programma’s ontwikkeld die deze groep kinderen helpt. Hierover schreven lectoren Patricia Vuijk en Chris Kuiper en onderzoekers Natasja van Lang en Kristin Greaves-Lord een artikel. Hoe vertaal je zo’n buitenlands programma naar de (onderwijs)situatie in Nederland?

STEP-ASD

Het Engelse STEP-ASD is een van de programma’s die zijn onderzocht voor het artikel. Dit programma is bewezen effectief; betrokken kinderen hebben minder emotionele en gedragsproblemen dan kinderen die het programma niet hebben gebruikt.

Patricia Vuijk besloot met haar lectoraat om dit programma naar de Nederlandse situatie te vertalen. Het past bij ons beleid op passend onderwijs, waarbij jongeren die ondersteuning nodig hebben met de nodige aanpassingen toch op regulier onderwijs kunnen blijven.

Voortgang project

Volgens de onderzoekers zouden ook jongeren met lichtere problemen STAP, het nieuwe Nederlandse programma, kunnen gebruiken. Dat kan zodra het Engelse programma volledig is. Daar wordt nu nog hard aan gewerkt.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.