Onderzoek stemmings- en angstklachten bij Rotterdamse jongeren

NWO Promotiebeurs voor Leraren voor docente Hogeschool Rotterdam
28 augustus 2017

Steffie van der Meij-Baijens, docente Verpleegkunde bij Hogeschool Rotterdam, gaat met een NWO-promotiebeurs voor Leraren onderzoek doen. Er wordt onder meer een observatie-instrument ontwikkeld waarmee gesprekspatronen tussen jongeren kunnen worden geanalyseerd.

Onderzoek

Jongeren die in gesprekken met leeftijdgenoten veel praten over stressvolle gebeurtenissen of over hun sombere stemming, lopen een verhoogd risico op de ontwikkeling van ernstige stemmings- en angstklachten. Het promotieonderzoek van Van der Meij-Baijens richt zich op het voorkomen van die klachten, met een interventieprogramma waarmee schoolprofessionals deze jongeren leren om stressvolle gebeurtenissen en een sombere stemming op een constructieve manier met leeftijdsgenoten te bespreken.

Er wordt een instrument ontwikkeld waarmee zowel problematische als constructieve gesprekspatronen bij jongeren door onderwijsprofessionals kunnen worden geobserveerd en geanalyseerd. Daarnaast worden schoolprofessionals getraind om jongeren te helpen met constructieve gesprekspatronen tijdens hun gesprekken op school.

Ook wordt onderzocht of dit interventieprogramma leidt tot een afname van angst- en stemmingsklachten bij jongeren en of schoolprofessionals goed met dit programma kunnen werken.

Samenwerking

Promotor is hoogleraar Orthopedagogiek prof. dr. Peter Prinzie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Co-promotoren zijn Juliette Hopman (Hogeschool Rotterdam/Erasmus Universiteit Rotterdam) en Dr. Kim Bul (Coventry University (UK)/Erasmus Universiteit Rotterdam). Dr. Patricia Vuijk (Erasmus Universiteit Rotterdam/Hogeschool Rotterdam) is penvoerder van dit onderzoek. Koers VO en Horizon Onderwijs en Jeugdzorg zijn partners. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.