Ga direct naar de content

Nieuw inzicht in rol verpleegkundig specialisten

Promotieonderzoek naar ontwikkeling en invulling van professionele verantwoordelijkheid
07 september 2016

Helderheid over datgene waarvoor verpleegkundig specialisten professioneel verantwoordelijk zijn, is een voorwaarde voor hun erkenning als beroepsgroep. Dat stelt verpleegkundige en onderzoeker Ada ter Maten-Speksnijder in haar proefschrift Finding Florence. Shedding Light on Nurse Practitioners’ Professional Responsibility. Op 13 september vindt de openbare verdediging plaats aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Verpleegkundig specialisten zijn verpleegkundigen met meer verantwoordelijkheid en een hoger opleidingsniveau dan basisverpleegkundigen. In het proefschrift concludeert Ter Maten-Speksnijder dat verpleegkundig specialisten een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van het medisch zorgproces op de verpleegafdelingen en poliklinieken van ziekenhuizen. Zorgverlening gericht op ziekte en behandeling op basis van protocollen is geen enkel probleem voor hen, maar geïntegreerde aandacht voor zowel de biologische als de psychologische, sociale en spirituele aspecten blijkt veel moeilijker. Een beperkte opvatting over de professionele verantwoordelijkheid van de verpleegkundig specialist zorgt wel voor passende medische behandeling van de patiënt, maar niet zonder meer voor integrale zorg die aansluit bij de persoon en diens behoeften.

Wanneer verpleegkundig specialisten erin slagen om vanuit een verpleegkundig perspectief hun verantwoordelijkheid vorm te geven, kunnen zij hun positie in de gezondheidszorg versterken. Zij kunnen onder andere zorg verlenen aan mensen met een chronische aandoening en hen ondersteunen in adequaat zelfmanagement, en de kloof dichten tussen de zorg in het ziekenhuis en de zorg thuis.

In het proefschrift erkent Ter Maten-Speksnijder het debat in Nederland over deze nieuwe zorgprofessionals en de invloed van het debat op de kansen om als verpleegkundig specialist te mogen functioneren. Vervolgens richt zij zich op de mogelijkheden van reflectie bij het ontwikkelen van nieuwe expertise. Tot slot zoomt het derde deel in op de transities die verpleegkundigen doormaken in hun ontwikkeling naar verpleegkundig specialist, hoe zij de nieuwe rol willen vormgeven en hoe zij deze realiseren in de praktijk. Het promotieonderzoek is vanuit het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam begeleid door promotor prof. dr. Pauline Meurs en copromotor dr. AnneLoes van Staa.

Ada ter Maten – Speksnijder

Ter Maten-Speksnijder is verpleegkundige, gespecialiseerd in onderwijs en onderzoek. Zij studeerde verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en volgde de lerarenopleiding verpleegkunde in Rotterdam. Sinds 1997 werkt zij als docent bij diverse opleidingen van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam. Ter Maten-Speksnijder is betrokken bij het onderzoeksprogramma NURSE-CC van Kenniscentrum Zorginnovatie, dat zich richt op zelfmanagementondersteuning van mensen met een chronische aandoening door verpleegkundigen. Zij heeft binnen dit project onder andere een nulmeting uitgevoerd voor het ontwikkelen van een interventie om te zien of en hoe verpleegkundig specialisten zelfmanagement ondersteunen. Momenteel is zij betrokken bij de ontwikkeling van een leerboek over zelfmanagement als redacteur en auteur.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.