Lector Jacomine de Lange over de ideale wijk voor mensen met dementie

Stimuleringsfonds interviewt lector Transities in Zorg
13 juli 2017

Jacomine de Lange is verrast hoe ontwerpers met een aantal slimme, relatief eenvoudige ingrepen de openbare ruimte toegankelijk weten te maken voor mensen met dementie. Dat zegt ze in een interview dat onlangs verscheen op de website van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

"Het is niet alleen de politiek die erop aanstuurt dat we langer thuis blijven wonen, omdat de zorgkosten anders de pan uit rijzen. Mensen met dementie willen het zelf ook, al kan het voor mantelzorgers zwaar zijn", zegt lector Jacomine de Lange. Zij is betrokken bij het Langer Thuis project van de gemeente Rotterdam. 

Onderzoek Dementie in de Openbare Ruimte

Hoe zorg je dat mensen met dementie langer voor zichzelf kunnen zorgen, mee blijven doen in de wijk en zelfstandig naar buiten kunnen? Volgens De Lange zou de overheid niet meer moet bezuinigen op de zorg thuis, maar juist moeten investeren in de thuisomgeving. Het onderzoek Dementie in de Openbare Ruimte van de gemeente Rotterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie past hierbij.

Tijdens het project werken de gemeente, ontwerpers en gebruikers samen om de omgeving dementievriendelijker te maken. En dat is volgens Jacomine de Lange "natuurlijk niet de ultieme oplossing voor het zorgvraagstuk, maar wel voor de behoefte om alleen naar buiten kunnen". 

‘Tot nog toe lag de focus bij langer thuis wonen vooral op zorg en welzijn. Maar dat is niet altijd de oplossing. Het is goed als ontwerpers ook meedenken over dit vraagstuk. In de zorg zegt men al snel: dat kan zo niet. Ontwerpers kijken met andere blik, en dat werkt verfrissend.’

Jacomine de Lange Lector Transities in Zorg, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.