Kenniscentrum Zorginnovatie en Stichting Wetenschap Balans slaan handen ineen voor verbetering ouderenzorg

30 augustus 2017

Op 29 juni hebben Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst zal onderzoek worden verricht op verschillende thema’s rond ouderenzorg.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de terreinen preventie van functieverlies, transitie van ziekenhuis naar (verpleeg)huis met aandacht voor revalidatie en herstel, en neuropsychiatrie. Daarbij is een aantal aandachtsgebieden belangrijk: zelfregie van de (kwetsbare) oudere, de rol van de professional (vakinhoudelijke kennis met betrekking kwetsbare ouderen), methodisch werken in interactie met andere beroepsbeoefenaren, vrijwilligers, mantelzorgers en de oudere zelf.

Het onderzoek staat onder leiding van lector dr. Ton Bakker, tevens directeur van Stichting Wetenschap Balans. Stichting Wetenschap Balans financiert deze lectorplaats voor twee dagen per week de komende twee jaar.

Stichting Wetenschap Balans

Stichting Wetenschap Balans legt zich toe op het werken als collectief met diverse onderzoekers en docenten. Zij biedt hiervoor een platform aan professionals die zich bezighouden met onderzoek en onderwijs op het gebied van kwetsbare ouderen. Om dit platform te laten draaien biedt Stichting Wetenschap Balans ondersteuning.

Hans van Dijk, voorzitter van stichting Wetenschap Balans en Angelien Sanderman, lid CvB van Hogeschool Rotterdam ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.