Expositie Medical Delta: "Werken met Living Labs stimuleert zorginnovaties"

Tien jaar samenwerking tussen onderwijsinstellingen en zorgpartners
23 januari 2017

Maandag 16 januari is op de locatie Rochussenstraat van Hogeschool Rotterdam een expositie geopend over samenwerkingen van Medical Delta met zorgpartners en onderwijsinstellingen. Roel Kamerling (directeur Medical Delta) en Hans van der Moolen (directeur Instituut voor Gezondheidszorg) openden de expositie gezamenlijk.

De expositie en verschillende evenementen worden georganiseerd ter ere van het tienjarig jubileum van Medical Delta.

Roel Kamerling benadrukte dat werken met ‘Living Labs’ innovatie binnen de zorgsector stimuleert en versnelt, omdat binnen de labs partners samen met eindgebruikers nieuwe ideeën ontwikkelen en testen. Er wordt gewerkt aan concrete, verkoopbare oplossingen. Eén van de eerste ideeën die samen met de hogeschool zijn ontwikkeld in de Living Labs is ‘Zieken(t)huis’. Hierin worden, mede door hoofddocent Eric Kamst, oplossingen bedacht om ziekenhuiszorg naar de thuissituatie te verplaatsen. Ook roemde Kamerling het project ‘Couveusestoplicht’, dat op een soortgelijke manier tot stand is gekomen, maar dan in samenwerking van de hogeschool met het Erasmus MC.

Over Medical Delta

Hogeschool Rotterdam maakt sinds november 2015 deel uit van het netwerk Medical Delta, dat een aantal regionale onderwijsinstellingen koppelt aan zorginstellingen en hun actuele en complexe zorgvraagstukken. De Delta zorgt zo voor een impuls voor samenwerken en het bundelen van kennis en kunde van de partners onderling. De hogeschool speelt een belangrijke rol in het opleiden van professionals voor de toekomst en integreert de actuele vragen uit de zorgpraktijk in het onderwijs. Daarbij horen het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek en het ondersteunen van gezamenlijke subsidietrajecten. 

Evenementen

Rondom de expositie is een aantal evenementen gepland. Zo presenteerden de studenten van de minor Zorgtechnologie dinsdag 17 januari in verschillende sessies hun technologische oplossingen voor de zorg.

Donderdag 19 januari vond het symposium Zieken(t)huis plaats, waarbij de verschuiving van de zorg van ziekenhuis naar ‘zieken thuis’ centraal staat. Tijdens dit symposium gaven verschillende sprekers vanuit hun eigen unieke expertise hun visie op deze ontwikkelingen. Ook is afscheid genomen van hoofddocent Gezondheidstechnologie Bart de Jong. Na meer dan dertig jaar in het onderwijs gaat hij met pensioen.

Tijdens de workshop ‘Technologische innovaties in de zorg’ op 24 januari maken deelnemers een prototype voor een oplossing van een probleem in de zorg. 

De expositie op locatie Rochussenstraat is nog te bezoeken tot en met 27 januari. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.