Subsidie voor Europees project naar eenzaamheid

Uitwisseling van best en bad practices
19 september 2017

In Rotterdam voelt ruim de helft van de ouderen zich eenzaam. Eén op de vier ouderen heeft zelfs niemand om op terug te vallen. Daarom heeft gemeente Rotterdam het actieplan ‘Voor Mekaar’ ontwikkeld. In dit kader gaan zes Europese landen samenwerken om kennis, competenties en vaardigheden te verbeteren van studenten en professionals.

Door de complexiteit van het probleem is het niet makkelijk voor professionals om de juiste interventie ter bestrijding van eenzaamheid te identificeren en te implementeren. Professionals moeten weten welke interventies in te zetten zijn, wat hun rol is bij het implementeren en welke vaardigheden ze nodig hebben bij de uitvoering.

Fighting Loneliness

Om professionals en studenten handvatten te bieden gaan onderzoekers van Kenniscentrum Zorginnovatie samen met gemeente Rotterdam in het project Fighting Loneliness een aantal best practices en een bad practice in het kader van het bestrijden van eenzaamheid bij ouderen uitwisselen met Zweden, Frankrijk, Italië, Griekenland en België. Doel is het delen van ervaring en kennis, om de competenties en vaardigheden te verbeteren van studenten en professionals. De best practices worden geëvalueerd op de inhoud van de interventie, de benodigde rol van de professional om de interventie te implementeren en de noodzakelijke vaardigheden van de professionals om de interventie uit te kunnen voeren. Daarnaast zullen succes- en faalfactoren en kritieke elementen van de best practices voor onderwijs, zorg- en welzijnspraktijk en (sociaal) beleid worden beschreven.

Het project Fighting Loneliness heeft een duur van twee jaar en is deze maand gestart. Voor dit project is subsidie verstrekt door de Europese Unie.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.