Ga direct naar de content

Dag van Praktijkgericht Onderzoek

"Meer geld naar praktijkgericht onderzoek"
26 september 2016

Het was natuurlijk preken voor eigen parochie maar de boodschap aan het eind van de Dag van Praktijkgericht Onderzoek was helder: het is belangrijk en er moet meer geld naartoe. Op de elfde verdieping van locatie Museumpark spraken docenten, lectoren en studenten 22 september over onderzoek op Hogeschool Rotterdam.

In de grote zaal, maar ook in kleinere sessies waar vertegenwoordigers van de kenniscentra van de hogeschool hun onderzoekservaringen deelden met anderen. Lector Hanneke Torij vertelde hoe verloskunde bij Kenniscentrum Zorginnovatie – en dus bij onderzoek – wordt betrokken. En docent Wilco Braam deed uit de doeken hoe circulaire economie vorm krijgt bij het instituut EAS (studenten experimenteren er met het hergebruiken – en commercialiseren – van het hard plastic van tuinstoelen). Het zijn zomaar twee voorbeelden.

Gat dichten

En voorbeelden van praktijken die nog meer regel moeten worden dan ze nu al zijn, maakte Lieteke van Vucht Tijssen in haar afsluitende vraaggesprek met presentator en dagvoorzitter Tom Egbers kenbaar. Van Vucht, iemand met ruime ervaring in hbo en vo: ‘Ik zou willen dat er evenveel geld naar het praktijkonderzoek gaat als naar geld voor universitair onderzoek. Nu gaat in het hbo tien procent van het budget naar onderzoek. Dat is relatief weinig. Ik zou het willen opkrikken naar 20 tot 25 procent, zeker om het gat met het buitenland te dichten waar je geen hbo’s hebt en universiteiten dit soort onderzoek doen.’

Niet alles draait om geld, reageerde collegebestuurder Angelien Sanderman die vindt dat onderzoek in het hbo vooral meer een vanzelfsprekendheid moet worden. Sanderman: ‘Het is lang stil blijven liggen. Maar wij hebben veel connecties met de beroepspraktijk waar men natuurlijk bij uitstek ziet welke vragen daar leven.’ Vraagstukken die in de praktijk kunnen en misschien wel moeten worden uitgezocht. Sanderman: ‘Ik heb daar vandaag veel van gezien, bijvoorbeeld een onderzoek over de vraag wat je als leerkracht moet doen als ouders van leerlingen analfabeet zijn.’

Ga zelf naar de universiteit

Zouden hbo en wo niet veel meer moeten samenwerken, luidde een vraag uit de zaal. Ja, reageerde Van Vucht Tijssen die de bewuste vragensteller adviseerde ook zelf als docent met een vraag naar de universiteit te gaan. Van Vucht: ‘En leg ook aan universiteiten uit dat het onderzoek op het hbo anders is.’ De samenwerking wordt trouwens meer en meer gezocht, betoogde lector Frank Rieck: ‘Bij het aantrekken van nieuwe lectoren wordt er steeds meer gekeken naar mensen die ook op een universiteit werkzaam zijn. Op die manier komen zij, en komen de universiteiten, ook meer in contact met het bedrijfsleven.’

Rieck kwam nog even terug op de genoemde tien procent onderzoeksgeld dat er op Hogeschool Rotterdam ‘nog niet is’. Omdat het een groeiproces is, reageerde Sanderman: ‘We zien grote verschillen tussen instituten en willen dat die instituten aan elkaar laten zien wat er gebeurt. En als men dan een goed verhaal heeft om negen procent in te zetten of zestien procent is dat ook goed.’ Maar het blijft een groeiproces, want op het streefpercentage wilde Sanderman geen datum plakken. En er blijven nog instituutsdirecteuren, betoogde een RBS-docent, die onderzoek tegenwerken en zeggen dat ‘we geen universiteitje moeten willen spelen’.

Bron: Profielen

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.