Ga direct naar de content

Blauwdruk voor zorg aan zwangeren met psychosociale problematiek

23 juni 2016

Het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ontwikkeld om de zorg aan zwangeren met psychosociale problemen beter te structureren. Onlangs heeft ZonMw aan het consortium een VIMP-subsidie (Verspreiding en Implementatie Impuls) toegekend. Met deze subsidie kan de blauwdruk worden vertaald naar een zorgpad per Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Daarmee is de blauwdruk direct toepasbaar in de verloskundige praktijk. Ook krijgen alle VSV’s binnen het consortium een scholing aangeboden om te leren werken met de blauwdruk. Daarnaast wordt de blauwdruk bij andere consortia in Nederland geïntroduceerd en in een aantal VSV's geïmplementeerd.

Sinds de oprichting van het Regionaal Consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland in 2012 staat de zorg voor kwetsbare zwangeren centraal. Het onderzoek, de regiobijeenkomsten en minisymposia van het consortium staan in het teken van deze doelgroep. Verloskundig zorgverleners uit de regio hebben de specifieke wens geuit om de psychosociale zorg voor de kwetsbare zwangeren en de bijbehorende samenwerking met Veilig Thuis verder te willen structureren. Op basis hiervan, ondersteund door uitkomsten uit de diverse onderzoeken van het consortium, is de blauwdruk ontwikkeld.

De blauwdruk bevat een stroomdiagram met afspraken over screening, onderlinge communicatie tussen professionals en doorverwijzing naar lokale instanties. Op dit moment wordt de blauwdruk bij drie VSV's (Verloskundige SamenwerkingsVerband) vertaald naar de lokale context en krijgen lokale initiatieven op het gebied van kwetsbare zwangeren problematiek een vaste plaats. Dit alles gebeurt door middel van samenwerking en afstemming tussen de projectgroep van het consortium en vertegenwoordigers van het betreffende VSV, inclusief lokale samenwerkingspartners.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.