Ga direct naar de content

Betere transitie in zorg voor jongeren met diabetes

Persbericht
29 maart 2016

Voor jongeren met diabetes is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met een goede diabetesregulatie. Om deze jongeren een optimale ondersteuning te geven in de periode waarin ze ook nog de overstap van kinderzorg naar de interne geneeskunde maken, start Kenniscentrum Zorginnovatie met het project ‘Betere Transitie bij Diabetes’. Onderzoek naar de effecten van transitiepoli’s wordt gecombineerd met een verbeterprogramma waarbij diabetesteams worden ondersteund bij het realiseren van betere transitiezorg. In het project werken we nauw samen met jongeren met diabetes en beroepsorganisaties. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidies van het Diabetesfonds en Fonds NutsOhra.

Transitie van kinder- naar volwassenzorg

De levenswijze en de zelfstandigheidsontwikkeling van jongeren in deze levensfase staan vaak op gespannen voet met het leven met diabetes mellitus type 1 (DM1). Niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouders en zorgverleners is dit een lastige periode. Zij moeten de regie over de behandeling overdragen aan de jongere en zorgen voor een soepele transfer naar de internist. Uit diverse (internationale) studies blijkt dat een aanzienlijk aantal jongeren voor bepaalde tijd uit beeld van de specialistische diabeteszorg verdwijnt. Ook slechte diabetesregulatie, depressie en diabetes burn-out komen vaak voor.

De transitiepoli

Een manier om een warme overdracht voor jongeren met DM1 te realiseren, is door middel van een transitiepoli. Hier bieden zorgverleners van jongeren en van volwassenen gedurende een jaar tenminste één keer gemeenschappelijke zorg. In Nederland is nog weinig bekend over de opbrengsten van een transitiepoli in vergelijking met de standaardoverdracht. Wel hebben diverse diabeteszorgteams (onder andere binnen het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit!) succesvolle transitieprogramma’s inclusief transitiepoli’s opgezet. Omdat er veel variatie in werkwijzen bestaat is het noodzakelijk onderzoek te doen naar wat werkt bij de transitiepoli.

Doelstelling

De overkoepelende doelstelling van het project is het opstellen en uitvoeren van een verbeterprogramma in de Nederlandse diabeteszorg, zodat evidence-based werkwijzen in de transitiezorg zoveel mogelijk geïmplementeerd worden en jongeren met DM1 de optimale ondersteuning krijgen in de transitiefase. Hiertoe worden bestaande transitiepoli’s geëvalueerd en nieuwe transitiepoli’s opgezet.

Samenwerking

Het project wordt uitgevoerd door een projectteam van Kenniscentrum Zorginnovatie in samenwerking met Vilans, patiëntenorganisaties zoals de Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Stichting ééndiabetes, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en de beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners (EADV). Bij het project wordt gebruikgemaakt van de ervaringen die zijn opgedaan in het Actieprogramma Op Eigen Benen Vooruit! en van de Transitie Toolkit (www.opeigenbenen.nu). De teams worden ondersteund door een groep van deskundigen en door het jongerenpanel.

Het project wordt gesubsidieerd door het Diabetesfonds en Fonds NutsOhra.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.